Show simple item record

dc.contributor.advisorArtuner, Harun
dc.contributor.authorAltınok, Yahya Kemal
dc.date.accessioned2022-10-20T07:58:40Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26927
dc.description.abstractVerification and Validation (V&V) activities performed in the life cycle of a software project are necessary to meet technical specifications and requirements. Likewise, V&V activities in a simulation project's life cycle have a critical role in ensuring the validity of the relevant model. Accordingly, these activities must be carried out successfully in order to determine the consistency of the simulation model that is being developed with its real or hypothetical system. To achieve this, it is expected that the most suitable V&V methods are to be evaluated, selected and then applied within the scope of the simulation project. Until recently, various V&V methods have been produced and made available for using at certain stages of the software cycle. Unfortunately, it is not possible to apply so many methods at the same time, considering such project constraints as time and resources. Therefore, in the field of Modeling and Simulation, selection and application of V&V methods in a proper and efficient way for the project in question poses a big problem. In the present study, upon reviewing the existing literature on the subject, the missing aspects crucial for the selection of the suitable V&V techniques were examined first. Afterwards, a sample framework that can guide the selection of the most appropriate methods for the V&V processes of simulations has been offered. The current study made use of score-based method selection processes rather than the traditional method selection techniques, by taking requirements and metrics of the relevant simulation project into account. The proposed framework was applied using open source simulation software project data. And the practical results show that the framework developed in this study significantly optimizes the V&V method selection process compared to general-purpose method selection techniques.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSimulationtr_TR
dc.subjectModelingtr_TR
dc.subjectVerification and validationtr_TR
dc.subjectMethod selectiontr_TR
dc.subjectTesttr_TR
dc.subjectMetrictr_TR
dc.subject.lcshBilgisayar mühendisliğitr_TR
dc.titleA Sample Verification and Validation Framework for Open Source Simulation Softwaretr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir yazılım projesinin yaşam döngüsünde gerçekleştirilen Doğrulama ve Geçerleme (DG) faaliyetleri, teknik şartname ve gereksinimlerin karşılanması bakımından gereklidir. Aynı şekilde bir simülasyon projesinin yaşam döngüsündeki DG faaliyetleri ilgili modelin doğruluğunun ve geçerliliğinin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü geliştirilmeye çalışılan simülasyon modelinin gerçek ya da varsayımsal sistemiyle olan tutarlılığını tespit etmede bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de en uygun DG metotlarının simülasyon projesi kapsamında değerlendirilerek seçilmesi ve ardından uygulanması beklenmektedir. Günümüze kadar yazılım döngüsünün belli aşamalarında kullanılmak üzere yığınlarca farklı türlerde DG metotları üretilerek kullanıma sunulmuştur. Ne yazık ki bu kadar metodun aynı anda uygulanmaya çalışılması zaman ve kaynak gibi proje kısıtları göz önüne alındığında pek mümkün olmamaktadır. Modelleme ve Simülasyon alanı için de DG metotlarının projeye uygun ve verimli bir şekilde seçilerek uygulanabilmesi, çözülmesi gereken bir problem haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında öncelikle konuyla ilgili mevcut literatür taranarak, simülasyonlara yönelik DG metotlarının seçiminde yetersiz kalan yönler irdelenmiştir. Ardından bu alana en uygun metotların seçimine kılavuz olabilecek örnek bir çatı önerilmiştir. Burada geleneksel metot seçim tekniklerinden farklı olarak, ilgili simülasyon projesinin gereksinimleri ve metrikleri hesaba katılarak skor-tabanlı bir metot seçim yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen çatı, açık kaynak kodlu bir simülasyon yazılımının proje verileriyle denenmiş ve uygulamanın sonuçları bu çatının DG metot seçim sürecini önemli ölçüde optimize ettiğini göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-20T07:58:40Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypesoftwaretr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record