Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Suat
dc.contributor.authorUçgun Ergün, Ebru
dc.date.accessioned2022-10-20T10:52:37Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-03
dc.identifier.citationUÇGUN ERGÜN, E. (2022). MIWGAN-GP: Missing Data Imputation using Wasserstein Generative Adversarial Nets with Gradient Penalty, Hacettepe Universitytr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26969
dc.description.abstractThe success and dependability of IoT applications are heavily dependent on data quality. Due to hardware problems, synchronization challenges, inconsistent network connectivity, and manual system shutdown, produced data might be missing, erroneous, and noisy. These missing or erroneous values can also occur on health, military and surveillance data and result in errors can also cause important errors in mission systems. If the mission critical system is used in medical domain such missing data problems may affect human life. Hence, Missing values should be imputed appropriately to avoid erroneous judgments in IoT healthcare systems and other critical systems. In addition, Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, Decision Tree and XGboost algorithms are applied in the IoT health sector in this study to show in detail the effect of missing data on the outputs of machine learning algorithms. Following that, we compare different strategies for imputing missing data. The classification methods used were compared both for each defect percentage and with different imputation methods. In this thesis, a new GAN-based approach is proposed to complete the missing data. The success of the proposed method is compared with classical imputation methods. Error measurements are realized with four different error metrics. In addition, the success of the proposed GAN-based model is demonstrated by applying different classification methods on the data set filled with this method.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMachine Learningtr_TR
dc.subjectIoTtr_TR
dc.subjectGenerative Adversarial Networkstr_TR
dc.subjectMissing Datatr_TR
dc.subjectMissing Data Imputationtr_TR
dc.subjectDeep Learningtr_TR
dc.subjectGANtr_TR
dc.subjectWasserstein GANtr_TR
dc.subject.lcshBilgisayar mühendisliğitr_TR
dc.titleMIWGAN-GP: Missing Data Imputation using Wasserstein Generative Adversarial Nets with Gradient Penaltytr_TR
dc.title.alternativeMIWGAN-GP: Eksik Verilerin Gradyan Cezalandırmalı Wasserstein Çekişmeli Sinir Ağları ile tamamlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetIoT uygulamalarının başarısı ve güvenilirliği büyük ölçüde veri kalitesine bağlıdır. Donanım sorunları, senkronizasyon zorlukları, tutarsız ağ bağlantısı ve manuel sistem kapatma nedeniyle üretilen veriler eksik, hatalı ve gürültülü olabilir. Bu eksik veya hatalı değerler sağlık, askeri ve gözetleme verisetlerinde de oluşabilmekte ve bu verilerin kullanıldığı görev sistemlerinde de önemli hatalara neden olabilmektedir. Kritik görev sistemi; tıbbi alanda kullanılıyorsa, bu tür eksik veri sorunları insan hayatını etkileyebilir. Bu nedenle, IoT sağlık sistemlerinde ve diğer kritik sistemlerde hatalı yargılardan kaçınmak için Eksik veriler uygun şekilde doldurulmalıdır. Bu çalışmada verilerin eksik olmasının makine öğrenmesi algoritmaları üzerindeki etkilerini göstermek için IoT sağlık verileri üzerinde Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, Decision Tree ve XGboost algoritmaları uygulanmıştır. Bunu takiben, eksik verileri doldurmak için farklı stratejiler uygulanmıştır. Kullanılan sınıflandırma yöntemleri hem farklı eksiklik yüzdeleri hem de farklı atama yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Bu tezde, eksik verileri tamamlamak için GAN tabanlı yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yöntemin başarısı klasik atama yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Hata değerleri dört farklı hata metriği ile ölçülmüştür. Ayrıca önerilen GAN tabanlı modelin başarısı, bu yöntemle doldurulan veri seti üzerinde farklı sınıflandırma yöntemleri uygulanarak gösterilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-20T10:52:37Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypesoftwaretr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record