Show simple item record

dc.contributor.advisorEkmekçi, Zafir
dc.contributor.authorErkan, Emre
dc.date.accessioned2022-10-20T11:08:26Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-24
dc.identifier.citationE. ERKAN, Altın kazanımında flaş flotasyon ve gravite ile zenginleştirme proseslerinin performanslarının karşılaştırılması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26994
dc.description.abstractRecovery of gold and gold-containing sulfide mineral particles requires multiple-stage recovery processes starting from the grinding circuits to avoid over-grinding of the liberated gold particles. Due to high density, these gold grains tend to follow the hydrocyclone underflow, and a significant amount of metal increases in the circulating load. Therefore, in recent years the grinding circuits have been designed to improve the recovery of free gold/gold-containing particles in the grinding circuit. Gravity separation (centrifugal gravity separators) and flash flotation processes are commonly used for gold recovery in the grinding circuit. This study used a methodology based on modeling-simulation studies to assess various flowsheet configurations involving flash flotation, gravity separation, and the conventional sulfide mineral flotation process. The standard GRG, flash flotation, and rougher kinetic tests were used for the model development of each process. The laboratory tests and simulation studies showed that gold and sulfur recoveries in flash flotation were approximately 7% and 17% higher than that of the gravity separation process. However, the grade of the gravity concentrate was considerably higher. Therefore, one of these unit processes or their combinations can be selected depending on the ore characteristics and the aim of the recovery process. Simulation studies were performed to illustrate the gold recovery performance of various flowsheet configurations. This methodology could be used effectively for flowsheet development, particularly for greenfield projects. Keywords: gold, recovery, flash flotation, gravity, rougher flotation,tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFlotasyontr_TR
dc.subjectFlaş flotasyontr_TR
dc.subjectGravitetr_TR
dc.subjectAltın flotasyonutr_TR
dc.subject.lcshMaden mühendisliğitr_TR
dc.titleAltın Kazanımında Flaş Flotasyon ve Gravite ile Zenginleştirme Proseslerinin Performanslarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAltın ve altına bağlı sülfür minerallerinin geri kazanılması çok aşamalı kazanım işlemi gerekmektedir. Serbest altın tanelerinin aşırı öğütülmesini önlemek için öğütme devrelerinden itibaren kazanım prosesleri başlamaktadır. Altının yüksek özkütlesinden dolayı, altın taneleri hidrosiklon alt akımına gitme eğiliminde olup devreden yükte metal miktarı artmaktadır. Son yıllarda öğütme devreleri, serbest altın veya altın içeren tanelerin kazanımını artırmak için tasarlanmaktadır. Gravite (Yer çekimi ile zenginleştirme) ve flaş flotasyon prosesleri öğütme devreleri içinde kullanılan en yaygın altın kazanım prosesleridir. Bu çalışmada, gravite, flaş flotasyon ve geleneksel sülfür minerali flotasyonu içeren farklı akım şemaları üzerinde modelleme simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Standart GRG, flaş ve kaba flotasyon kinetik testleri bu modelleme çalışmaları için kullanılmıştır. Laboratuvar ölçekli yapılan testlere göre flaş flotasyon, gravite işlemine göre altın kazanımı %7 ve sülfür kazanımında %17 daha yüksek gerçekleşmiştir. Fakat gravite ile zenginleştirmede elde edilen konsantrenin tenörleri daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu nedenle, cevherin karakterine bağlı olarak altın kazanımı için bu proseslerden biri ya da birden fazlası birlikte seçilebilir. Simülasyon çalışmalarında, farklı akım şemaları üzerinde altın kazanım performansları gösterilmiştir. Bu yöntem, özellikle geliştirilme aşamasındaki projelerin akım şeması geliştirme aşamasında kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Altın kazanım, gravite, flaş ve kaba flotasyon, serbest ve iri taneli altın,tr_TR
dc.contributor.departmentMaden Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-20T11:08:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record