Show simple item record

dc.contributor.advisorBilginer, Ozan
dc.contributor.authorAkan, Dilan
dc.date.accessioned2022-10-31T11:38:46Z
dc.date.issued2022-10-20
dc.date.submitted2022-10-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27023
dc.description.abstractWorking activity, which has been an integral part of humanity from past to present, is a situation directly related to the human body.  Although this situation, which has to be undertaken to meet various needs, seems very normal to us, the insensitivity and alienation of the body and skin turns into a problem.  For the artist, who is very sensitive about social contradictions and the alienation of the individual, this situation has become an important conceptual content to work on.  In order to deal with the relationship between the act of working and the human body from an artistic point of view, works that may be related to the subject were examined and support was obtained from literature reviews.  The fact that the working body, which is exposed to different effects in different periods, is objectifying under all conditions has been supported by the researches and the works examined.  The artistic productions made within the scope of the researches have been such as to question the relationship between the body and the object in the context of the objectification of the working body.  The individual working in artistic productions in the thesis process is imaged as an object.  According to the artist, the act of working, although its effect decreases or increases depending on the conditions, means that it takes people away from the senses, which means that they reduce their human characteristics.  In the productions, a search for meaning has been made through different fields such as plastic art, video and installation art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectÇalışma
dc.subjectİşçi
dc.subjectNesne
dc.subjectResim
dc.subjectYabancılaşma
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleÇalışmanın Sanatsal Temsilleritr_TR
dc.title.alternativeArtistic Representations of the Work
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGeçmişten bugüne insanlığın ayrılmaz bir parçası olan çalışma faaliyeti, insan bedeni ile doğrudan ilişkili bir durumdur. Çeşitli ihtiyaçların karşılanması için girişilmek zorunda kalınan bu durum bize çok normal gelmeye başlasa da bedenin ve derinin hissizleşip yabancılaşması bir sorunsala dönüşmektedir. Toplumsal çelişkiler ve bireyin yabancılaşması ile ilgili konularda oldukça duyarlı olan Sanatçı için bu durum üzerinde çalışılacak önemli bir kavramsal içerik haline gelmiştir. Çalışma eylemi ile insan bedeni arasındaki ilişkiyi sanatsal açıdan ele almak için, konu ile bağlantılı olabilecek eserler incelenmiş ve literatür taramalarından destek alınmıştır. Farklı dönemlerde farklı etkilere maruz kalan çalışan bedenin bütün şartlarda nesneleştiriyor olması yapılan araştırmalar ve incelenen eserler tarafından desteklenmiştir. Araştırmalar kapsamında yapılan sanatsal üretimler, çalışan bedenin nesneleşmesi bağlamında beden ve nesne arasındaki ilişkiyi sorgulatacak nitelikte olmuştur. Tez sürecindeki sanatsal üretimlerde çalışan birey nesne olarak imgeleştiriliştir. Sanatçıya göre çalışma eylemi, şartlara bağlı etkisi azalıp artsa da insanı duyulardan uzaklaştırması insani özelliklerini azalttığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden daha çok iş malzemeleri üzerinde yapılan üretimler hem çalışanla hem de nesne kavramına bir bağ niteliği oluşturacak şekilde ele alınmıştır. Üretimlerde resim, video ve yerleştirme gibi farklı alanlar üzerinden anlam arayışına girilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.lift2024-11-01T11:38:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record