Show simple item record

dc.contributor.advisorAKI, ESRA
dc.contributor.authorKatırcıbaşı, Gülfer
dc.date.accessioned2022-11-02T10:44:47Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27027
dc.description.abstractThis study was conducted to examine the effects of leisure time related occupational therapy intervention in individuals with schizophrenia. The research was carried out with 18 participants with the diagnosis of schizophrenia, aged between 18-65 years, who were followed up in the Community Mental Health Center (TRSM) and preferred to do activities such as walking in their spare time. Sociodemographic data form before and after the intervention, Subjective Well-Being Scale (SSRI), Life Satisfaction Questionnaire (LSS), Visual Analogue Scale (VAS) to determine sleep, fatigue and stress levels, and Calgary Depression in Schizophrenia Scale (CDSS), depression level were used in order to determine Canadian Occupatıon Performance Measurement (COPM), Functional Independence Measurement (FBÖ), International Physical Activity Questionnaire (UFAA-short form) and environmental status interviews were also utilized within the activity. A combined occupational therapies program was applied to all of the participants leisure awareness training, person-centered individual occupational therapy and leisure group activity training. Individual and group occupational therapy were completed within the course of 20 sessions for 5 weeks. An increase in the individuals' activity participation, life satisfaction, well-being and physical activity levels and a significant improvement in depression symptoms were cited as a result except, for the early awakening subcomponent (p < 0,05). In the light of these results, it is considered that the combined application of person-centered individual therapy and leisure group activity training of individuals with schizophrenia can be used as an effective intervention method in the occupational therapy of the individuals. It is recommended that the results of the research should be supported by long-term follow-up studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectşizofrenitr_TR
dc.titleŞizofreni Tanılı Bireylerde Serbest Zamanla İlişkili Ergoterapi Müdahalesinin Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma şizofreni tanılı bireylerde serbest zamanla ilişkili uygulanan ergoterapi müdahalesinin etkisini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma 18-65 yaş aralığında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezin’de (TRSM) takipleri yapılan serbest zamanda yürüyüş aktivitesi yapmayı tercih eden 18 şizofreni tanılı katılımcı ile gerçekleştirildi. Kişilere müdahale öncesi ve sonrası sosyodemografik veri formu, Öznel İyilik Hali Ölçeği (ÖİHÖ), Yaşam Memnuniyeti Anketi (YMA), uyku, yorgunluk ve stres düzeylerini belirlemek için Görsel Anolog Skalası (GAS) ve depresyon düzeyi için Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ) kullanıldı. Aktiviteye ait Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (UFAA-short form) ve çevresel durum görüşmeleri uygulandı. Katılımcıların tamamına ergoterapi müdahalesi olarak serbest zaman farkındalık eğitimi, kişi merkezli bireysel ergoterapi ve serbest zaman grup aktivite eğitimi birlikte olarak uygulandı. Bireysel ve grup eğitimleri 5 hafta toplamda 20 seans olarak tamamlandı. Bireylerin aktivite katılım, yaşam memnuniyetleri, iyilik hali ve fiziksel aktivite seviyelerinde artış, depresyon belirtilerinde erken uyanma alt bileşeni hariç diğerlerinde anlamlı iyileşme saptanmıştır (p < 0,05). Bu bulgular ışığında şizofreni tanısı olan bireylerde, kişi merkezli bireysel tedavi ve serbest zaman grup aktivite eğitiminin birlikte uygulanması, bireylerin ergoterapi müdahalesinde etkin bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın uzun süreli etkileri takip çalışmaları ile desteklenmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-07T10:44:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record