Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorÖzuğur, Füsun
dc.date.accessioned2022-11-08T07:16:46Z
dc.date.issued2022-11-08
dc.date.submitted2022-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27032
dc.description.abstractIntegration of Syrian children is very important. Because Syrians children will composed Syrian people profile in Turkey at the future. For this reason, in this study, the integration levels of Syrian children living in Turkey and the factors that facilitate or complicate this are examined through a case study based on the theses which include about Syrian children in Turkey. In this context, as a result of detailed searches made with various keywords, 40 theses, 32 master's, and 8 doctoral theses, which are related to the research problem and published in YÖKTEZ, were included in the content and discourse analysis unit. In the research, coding and analysis were analyzed and visualized with the MAXQDA Plus 2022 program. As a result of the study, it was seen that the level of participation of Syrian children in education is still not desirable. In access to education, it has been seen that insufficient economic resources and gender inequality constitute essential obstacles. It has been determined that Syrian children are involved in working life to contribute to the home and make sacrifices, so that female family members do not work. Social, cultural, and identity integration levels are much lower than structural integration. The majority of Syrians in Turkey are Syrian children. It is essential to develop policies to ensure language education and increase access to education in general to ensure sustainable integration of Syrian children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSuriyeli çocuklartr_TR
dc.subjectEntegrasyontr_TR
dc.subjectSosyal entegrasyontr_TR
dc.subjectYapısal entegrasyontr_TR
dc.subjectKültürel entegrasyontr_TR
dc.subjectAidiyettr_TR
dc.subjectUyumtr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleTürkiye'deki Suriyeli Çocukların Entegrasyon Süreçlerine Yönelik Yapılan Akademik Çalışmaların Sosyolojik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSuriyeli çocukların entegrasyonları önemli bir konudur, çünkü gelecekte Suriyelilerin Türkiye’deki profillerini bu çocuklar oluşturacaktır. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların entegrasyon düzeyleri ile bunu kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler Türkiye’de Suriyeli çocuklarla ilgili yapılan tezler üzerinden vaka çalışması ile incelenmiştir. Çalışmada, entegasyona ilişkin çeşitli anahtar kelimelerle yapılan detaylı taramalar sonucu araştırma sorunsalıyla bağlantılı olan ve YÖKTEZ’de yayınlanan 32 yüksek lisans, 8 doktora tezi olmak üzere 40 tez analiz birimine dahil edilmiştir. Araştırmada kodlamalar ve analizler MAXQDA Plus 2022 programı ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Suriyeli çocukların eğitime dahil olma düzeyinin hala istenilir durumda olmadığı görülmüştür. Eğitime erişimde ise yetersiz ekonomik kaynak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli engeller teşkil ettiği görülmüştür. Suriyeli çocukların eve katkı sağlamak ve kadın aile üyelerinin çalışmaması için fedakârlık yapmak amacıyla çalışma hayatına dahil oldukları tespit edilmiştir. Sosyal, kültürel ve kimliksel entegrasyon düzeyleri ise yapısal entegrasyona göre çok daha düşük düzeydedir. Türkiye’de yer alan Suriyelilerin büyük bir bölümünü Suriyeli çocuklar teşkil etmektedir ve Suriyeli çocukların entegrasyonlarının sürdürülebilir olması için başta dil eğitimlerinin sağlanması ve genel olarak eğitime erişimlerinin arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi elzemdir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-08T07:16:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record