Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorYakın, Özgür
dc.date.accessioned2022-11-22T12:27:48Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationYAKIN, Özgür. Afet Konutlarında Esneklik ve Değişebilirlik Kavramları, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27137
dc.description.abstractThe aim of this study is to bring forward a conceptial proposal which will be a part of the process of creating a space for functional and user-centered designs with concepts of flexibility and variability in disaster dwellings by considering the diversity of user's life habits. In this context, the aim is to create a model for post disaster houses that will serve for different types of living habits not only deals with production process but also consider the importance of rapid and economic production. Within this context it has been tried to develop a system allowing the users to intervene and shape the space according to their own life styles by adapting and converting it to “their home”. In the first chapter, the terminology is explored, the possibilities and needs for shelter and reconsuction of disaster dwellings that may arise in Turkey have been discussed. The post disaster houses which was designed and built in Turkey and oustside of Turkey are classified. In the second chapter, the importance of flexibility and variability concepts in design is examined. The current projects that are flexible for user changes applied in building sector are examined and design approaches are discussed. In the third chapter, the organization and seperation concepts of the interior space and its elements are explored and the way that the users can develop about the flexibility and variability for the post disaster houses are described. In the fourth chapter, the analysis for suitability, for the user needs, has been made by considering the flexibility and variability concepts of post disaster dwellings produced in Turkey and other countries. With this scope, examples of post disaster dwellings from Turkey and outside of Turkey are examined according to their similarities and differences. In the fifth chapter, a conceptual proposal for post disaster dwellings has been developed due to the assessment of analysis done in the earlier chapters.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEsnekliktr_TR
dc.subjectDeğişebilirliktr_TR
dc.subjectUyumtr_TR
dc.subjectModülerliktr_TR
dc.subjectKonuttr_TR
dc.subjectAfettr_TR
dc.subjectFlexibilitytr_TR
dc.subjectVariabilitytr_TR
dc.subjectAdaptationtr_TR
dc.subjectModularitytr_TR
dc.subjectDwellingtr_TR
dc.subjectDisastertr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleAfet Konutlarında Esneklik ve Değişebilirlik Kavramlarıtr_TR
dc.title.alternativeFlexibility and Variability Concepts in the Post Disaster Dwellingstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı afet konutlarında, kullanıcı yaşam alışkanlıkları çeşitliliğini göz önünde bulundurarak, afet konutlarında kullanıcı odaklı esneklik, değişebilirlik kavramlarının irdelenmesi ve bu kavramların mekanın tasarımı aşamasında, sürecin bir parçası olarak ele alınmasını sağlayacak, kullanılabilir bir sistem önerisi getiren kaynak oluşturmaktır. Bu kapsamda afet konutlarında, sadece üretim sürecini ele alan bir tasarım yaklaşımının yerine, hızlı ve ekonomik üretimin önemini göz ardı etmeden, kullanım döneminde konutların kullanıcılarının farklılık gösteren yaşam biçim ve alışkanlıklarına hizmet edebilme becerisini göstermesini sağlayacak bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda kullanıcının konutu kendisiyle özdeşleştirebilmesi ve “evi” haline getirebilmesi adına, yaşadığı mekanı kendi yaşam biçimine uygun hale getirebilmesine olanak sağlayan ve kullanıcının müdahalesine olanak veren bir sistem geliştirilmeye amaçlanmıştır. Birinci bölümde, afet ve afetle ilgili terminoloji oluşturulmuş, Türkiye’de yaşanabilecek afetlerin sonucunda karşılaşılabilecek durumlar ve sonrasında oluşan yeniden yapılanma ve barınma ihtiyacı ele alınmıştır. İnşa edilmiş afet konutlarının Türkiye ve yurt dışındaki elde edilme süreçleri incelenip mevcut durum ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, afet konutlarının iç mekan tasarımında esneklik ve değişebilirlik kavramlarının önemi irdelenmiştir. Günümüzde inşaat sektöründe uygulanan kullanıcının yaşadığı mekanda yapabileceği değişikliklere zemin hazırlayan projeler incelenip tasarım yaklaşımları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, afet konutlarında iç mekan bölücü elemanlarına ilişkin yaklaşımlara değinilmiş; kullanıcıların afet konutlarında oluşturabilecekleri esneklik ve değişebilirlik özelliklerini hangi yöntemlerle sağlayabilecekleri ile ilgili saptamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde, Türkiye’de ve yurt dışında üretilen afet konutlarının esneklik ve değişebilirlik kavramları göz önüne alındığında kullanıcı ihtiyaçlarına uygunluğunun analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye ve yurt dışından örneklerin ortak noktaları ve farkları ortaya konulmuştur. Beşinci bölüm, yapılan analizlerin değerlendirilmesi sonucu afet konutlarının esnekliği ve değişebilirliğinin sağlanması için kavramsal bir tasarım sistemi önerisi getirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-22T12:27:48Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record