Show simple item record

dc.contributor.advisorTokgöz, Saime Selenga
dc.contributor.authorAtmaca, Burak
dc.date.accessioned2022-11-29T11:42:26Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationATMACA, Burak. “Sovyet Karşıtı Türk Siyasî Muhaceretinin Mecmualarında Bolşevik Devrimi ile Türk Devrimi (1923-1934)”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27164
dc.description.abstractAfter the Bolshevik Revolution, Bolsheviks occupied Turkic countries which declared their independence or autonomy. Thus, Bolsheviks occupied most of the territories dominated by the Russian Empire in the past. Some of the Turkish nationalists who were fighting against the Bolsheviks during this period have moved to Turkey and Europe to continue their struggles outside the country. Political refugees from Azerbaijan, Idel-Ural, Crimea and Turkestan have started publishing periodicals to announce their voices. In these periodicals, we focused on the articles about the Turkish Revolution, the Bolshevik Revolution and their policies. Through these periodicals, we studied how they understand and deal with these revolutions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnti sovyetizmtr_TR
dc.subjectBolşeviklertr_TR
dc.subjectTürk Siyasî Muhacereti.tr_TR
dc.subjectBolşevik devrimitr_TR
dc.subjectTürk devrimitr_TR
dc.subjectMiili komünizmtr_TR
dc.subjectTürk siyasi muhaceretitr_TR
dc.subjectAnti Sovietismtr_TR
dc.subjectBolshevikstr_TR
dc.subjectBolshevik Revolutiontr_TR
dc.subjectNational Communismtr_TR
dc.subjectNational Party elites’tr_TR
dc.subjectOpposition in the formation of Soviet Uniontr_TR
dc.subjectTurkish Revolutiontr_TR
dc.subjectPolitical emigré from tsarist and Bolshevik Russiatr_TR
dc.subject.lcshD- Tarihtr_TR
dc.titleSovyet Karşıtı Türk Siyasi Muhaceretinin Mecmualarında Bolşevik Devrimi ile Türk Devrimi (1923-1934)tr_TR
dc.title.alternativeThe Turkish Revolution and The Bolshevik Revolution in Anti-Soviet Turkish Political Emigrés' Periodicals in Turkey (1923-1934)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBolşevikler, 1917 Ekim Devrimi sonrası bağımsızlıklarını veya özyönetimlerini ilan eden Türk ülkelerini işgal ederek geçmişte Rusya İmparatorluğu hâkimiyetinde olan coğrafyada tekrar hâkimiyet kurmuşlardır. Bu süreçte Bolşeviklerle mücadele eden Türk milliyetçilerinin bir kısmı mücadelelerini hariçte sürdürmek üzere Türkiye’ye ve Avrupa’ya yerleşmişlerdir. Azerbaycan, İdil-Ural, Kırım ve Türkistan ülkelerinden gelen siyasî muhacirler, yerleştikleri ülkelerde teşkilatlandıktan sonra seslerini duyurmak için süreli yayınlar yayınlamaya başlamışlardır. Onlar, mecmualarında Bolşeviklere karşı yürüttükleri mücadeleyi, yaşadıkları millî devlet tecrübesini ve Bolşeviklerin ülkelerinde uyguladıkları politikaları aktarmış; Türk devletini ve halkını da Bolşeviklere karşı sıklıkla uyarmaya yönelik yazılar paylaşmışlardır. Çalışmamızda siyasî muhacirlerin Bolşevik Devrimi’ne, Bolşeviklere ve uyguladıkları politikalara, kendi ülkelerindeki komünist harekete dair yazılarına odaklanılarak yine onların Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Devrimi’ne nasıl anlamlar yüklediklerine ve Türkiye ile ilgili yazdıkları yazılar üzerinden her iki devrime nasıl yaklaştıklarını ve ne şekilde tarif ettiklerini incelediktr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-11-29T11:42:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record