xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Yazardan belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Multiple sklerozlu hastalarda teknoloji destekli görev odaklı eğitim ve telerehabilitasyonun etkilerinin incelenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.