Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorKeleştemur, Tevfik
dc.date.accessioned2022-12-29T09:48:00Z
dc.date.issued2022-12-29
dc.date.submitted2022-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27266
dc.description.abstractMedical malpractice emerges as a concept that has existed for centuries, but has accelerated its development in the last two centuries. Especially, compared to European countries and USA, the awareness of the legal remedies to be resorted to in case individuals are faced with medical malpractice remains weak in Turkey. For this reason, both the development in the legal dimension of the concept of medical malpractice slows down and it becomes difficult for individuals who have been victimized due to medical malpractice to regain their rights. In addition to this issue, which needs to be examined from a social and cultural point of view, it is also necessary to conduct an in-depth analysis of how legal evaluations should be made. In this context, we believe that it is not sufficient to explain medical malpractice in general, and studies should be conducted on physicians and other health professionals according to their fields of expertise. For this reason, in our thesis, first of all, conceptual explanations about medical malpractice will be made, and then conceptual explanations will be made about medical malpractice in particular by physicians, gynecology and obstetrics. Finally, the legal responsibilities arising from medical malpractice will be explained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTıbbi Malpraktis, Tıbbi Müdahale, Tıbbi Kötü Uygulama, Hekimin Sorumlulukları, Aydınlatılmış Onam, Komplikasyon, Hekim, Kadın Hastalıkları ve Doğumtr_TR
dc.subjectTıbbi malpraktis
dc.subjectTıbbi müdahale
dc.subjectTıbbi kötü uygulama
dc.subjectHekimin sorumlulukları
dc.subjectAydınlatılmış onam
dc.subjectKomplikasyon
dc.subjectHekim
dc.subjectKadın hastalıkları ve doğum
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.titleHekimlerin Kadın Hastalıkları ve Doğum Özelinde Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluklarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTıbbi kötü uygulama kavramı varlığını asırlardır sürdüren, ancak gelişimini son iki yüzyılda hızlandırmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya kıyasla Türkiye’de, bireylerin tıbbi kötü uygulama ile karşı karşıya kalmaları halinde hangi hukuki yollara başvurulacağına ilişkin bilinç zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, hem tıbbi kötü uygulama kavramının hukuki boyutundaki gelişim yavaşlamakta hem de gerçekten tıbbi kötü uygulama nedeniyle mağduriyete uğrayan bireylerin haklarına kavuşması zorlaşmaktadır. Sosyal ve kültürel açıdan incelenmesi gereken bu husus hakkında ayrıca hukuki açıdan nasıl değerlendirmeler yapılması gerektiğine ilişkin de derinlemesine inceleme yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, genel anlamda tıbbi kötü uygulamanın açıklanması yeterli olmayıp, uzmanlık alanlarına göre hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle tezimizde öncelikle genel anlamda tıbbi kötü uygulamaya ilişkin kavramsal açıklamalar yapılacak olup, akabinde özel olarak kadın hastalıkları ve doğum özelinde tıbbi kötü uygulamaya ilişkin kavramsal açıklamalar yapılacaktır. Son olarak ise tıbbi kötü uygulamadan kaynaklanan hukuki sorumlulukların ne olduğu açıklanacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-12-29T09:48:00Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record