Show simple item record

dc.contributor.advisorKasapoğlu, Kadri Erçintr_TR
dc.contributor.authorTurgut, Ayşegültr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:52:19Z
dc.date.available2015-10-15T08:52:19Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2772
dc.description.abstractThis study aims to investigate the various factors used for definition of dispersivity, effects of water chemistry on dispersivity and also to develop some new approaches for prediction of dispersivity of clays. To achieve this purpose physical and index properties as well as degree of dispersivity of twenty nine clay sample taken from five different location in and around the city of Ankara were determined, crumb and pinhole tests were performed to asses effect of water chemistry on dispersivity and some statistical prediction models were used for prediction of new dispersivity classes obtained by weigthting ranking method. It was thought that based on the results obtained from these tests some contribution to both determination of dispersivity and achivement of more reliable results would be provided. In order to determine the effect of water chemistry on dispersivity crumb and pinhole tests were performed by using solutions with different total dissolved salts values (TDS).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDispersivitytr_TR
dc.titleSu Kimyasının Killerin Dispersivitesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ve Dispersivitenin Kestirimi İçin Ampirik İlişkilerin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/486tr_TR
dc.contributor.departmentoldJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, killerde dispersivitenin tanımlanmasında farklı yöntemlerin araştırılması, su kimyasının dispersivite üzerindeki etkisinin ortaya konulması ve dispersivitenin kestirimine yönelik bazı yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda; Ankara ve çevresindeki yer alan beş farklı lokasyondan derlenmiş yirmi dokuz adet örneğin fiziksel ve indeks özellikleri ile dispersivite dereceleri belirlenmiş, farklı toplam çözünmüş tuzlar değerine (TDS) sahip çözeltiler kullanılarak dağılma ve iğne deliği deneyleri yapılmış ve ağırlıklı puanlandırma yöntemiyle belirlenen dispersivite sınıflarının kestirimi için bazı istatistiksel modelleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, killerin dispersivitesinin belirlenmesine yönelik belirsizliklerin giderilmesi ve tüm fiziksel ve kimyasal dispersivite deney yöntemlerinden elde edilen sonuçların birlikte ele alınarak daha güvenilir sonuçlara ulaşılması konusunda katkılar sağlanabileceği görülmüştür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record