Show simple item record

dc.contributor.advisorUlusay, Reşattr_TR
dc.contributor.authorAvşar, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:52:20Z
dc.date.available2015-10-15T08:52:20Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2774
dc.description.abstractIt is known that there are a quite limited number of researchs on volcanic soils, which are a transition form between soft rocks and soils, and their mechanical behaviours are different than those of other soils. The ground at Isparta city center is comprised of volcanic soils deposited as layers which derived from the Gölcükvolcanism. This study aims to perform geo-engineering characterization of the volcanic soils at Isparta settlement, to investigate their collapse potential and shear failure behaviour and to recommend empirical relationships for predicting the uniaxial compressive strength from the properties determined from simple laboratory tests. It is considered that based on this study, some contributions to mechanical behaviours of such soils and local site conditions in Isparta would be provided. Within the scope of the study; physical, geomechanical and microstructural properties of the volcanic soil were determined, empirical relationships using statistical analyses were developed, collapse and shear failure behaviour of the soil were assessed, analysis for the stability of the slopes excavated in this soil were conducted and finally geo-engineering properties of the investigated volcanic soil was compared to those studied in some other countries.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectVolcanic soiltr_TR
dc.titleIsparta Ovası'ndaki Volkanik Zeminlerin Jeo-Mühendislik Karakterizasyonu ve Mekanik Davranışının Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/416tr_TR
dc.contributor.departmentoldJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetDünya genelinde ve Türkiye de az pekişmiş volkanik zeminlerin jeo-mühendislik özelliklerinin ve davranışlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar oldukça sınırlı sayıda olup, yumuşak kayalar ile zeminler arasında geçiş türünde olmaları nedeniyle jeomekanik açıdan diğer zeminlerden farklı davrandıkları bilinmektedir. Isparta kent merkezinin temel zeminini Gölcük volkanizması sonucu katmanlar halinde çökelmiş olan volkanik zeminler oluşturmaktadır. Bu çalışma; Isparta yerleşimindeki volkanik zeminin jeo-mühendislik karakterizasyonu, çökme potansiyeli ve makaslama yenilmesi gibi mekanik davranışlarının araştırılması ve basit laboratuvar deney yöntemlerinden belirlenen özellikler kullanılarak tek eksenli sıkışma dayanımının kestirimine yönelik görgül ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmayla, hem bu tür malzemelerin davranışlarıyla ilgili çalışmalara, hem de Isparta ve çevresi özelinde yerel anlamda katkı sağlanabileceği düşünülmüştür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record