Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Yılmaztr_TR
dc.contributor.authorYüksel, Cansıntr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:55:19Z
dc.date.available2015-10-15T08:55:19Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2828
dc.description.abstractIn this study the efficient parameters of Hoek-Brown criteria are taken into account for analyzing squeezing grounds. Analyses for defining these parameters are based on three dimensional numerical modelling. Flac3D software has been used in modelling. For these studies, essentially four input parameters of Hoek-Brown are taken into account: GSI (Geological Strength Index), UCS (Uniaxial Compressive Strength), mi (Hoek material constant) and H (overburden). Since Flac3D is based on Mohr-Coulomb criteria, a code (FISH CODE) that matches Hoek-Brown criteria was written. These parameters were used as variables on the model. The most efficient parameters for squeezing probabilty, are defined by evaluating the produced graphs. In conclusion; it was observed that for the evaluation of squeezing grounds GSI, UCS and H are the most effective parameters of Hoek-Brown.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSqueezing groundtr_TR
dc.titleTünellerde Sıkışmayı Kontrol Eden Bazı Parametrelerin Üç Boyutlu Sayısal Modelleme ile Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/696tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaden Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, sıkışan zeminlerin analizinde dikkate alınacak olan Hoek-Brown ölçütündeki parametrelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu parametreleri belirlemek için yapılmış olan analizler üç boyutlu sayısal modellemeye dayanmaktadır. Modellemede Flac3D programı kullanılmıştır. Bu çalışmalar için esas olarak dört Hoek-Brown girdi parametresi dikkate alınmış ve modellenmiştir: kaya kütle parametreleri GSI (jeolojik dayanım endeksi), UCS (tek eksenli basma dayanımı), mi (Hoek malzeme sabiti) ve H (örtü kalınlığı). Flac3D nin Mohr-Coulomb ölçütlerini esas alması nedeniyle Hoek-Brown ölçütlerine uygun kod (FISH CODE) yazılmıştır. Daha sonra, bu parametreler modelin değişkenleri olarak kullanılmıştır. Oluşturulan grafiklerle yapılan değerlendirmeler sonucunda sıkışma olasılığını belirleyen en etkili parametreler tanımlanmıştır.Çalışmanın sonucunda GSI, UCS ve H ın sıkışan zeminlerin değerlendirilmesinde daha fazla etkili Hoek-Brown parametreleri olduğu belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record