Show simple item record

dc.contributor.advisorTercan, Abdullah Erhantr_TR
dc.contributor.authorAktan, Metintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.available2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2834
dc.description.abstractThe aim of the study is to estimate the resource of Sağırlar and Çivili coal fields which are located in Bursa-Orhaneli. For this purpose, borehole data of the fields, geological map and some technical reports related to Coal Fields have been studied to prepare the database. After checking the database, the solid models have been constructed. Then solid model is divided into blocks and mean qualities of each block are estimated by using geostatistical methods such as kriging. In addition to estimation, quality tonnage curves are produced and cross validation is made. In conclusion, as data are lacking, coal seams of the fields are modelled and resources are estimated in 2-D by using geostatistical methods. Coal seams differ in terms of quality specifications even though very close to each other approximately 2 kilometers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSağırlar coal fieldtr_TR
dc.titleSağırlar ve Çivili (Bursa-Orhaneli) Kömür Sahaları Kaynak Kestirimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1932tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaden Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetTez çalışmasının amacı, Bursa ili sınırlarında yer alan Sağırlar ve Çivili kömür sahalarının kaynak kestirimidir. Bu amaçla sahada yapılan sondajlar, jeolojik harita ve raporlar kullanılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanının doğruluğu kontrol edildikten sonra her iki saha için katı modeller oluşturulmuştur. Daha sonra katı modeller, blok modellere ayrılmış ve her bir bloğun kalite öznitelikleri Jeoistatistiksel yöntemle kestirilmiştir. Kestirim için Krigleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca kalite tonaj eğrileri üretilmiş ve çapraz doğrulama yapılmıştır. Tez çalışması sonucunda, Sağırlar ve Çivili sahalarındaki linyit damarları modellenmiş, kaynak miktarı ve özellikleri Jeoistatistiksel olarak sondaj verisi azlığından dolayı 2 boyutta kestirilmiştir. Buna göre iki sahanın aralarında yaklaşık 2 km lik bir mesafe bulunmasına rağmen, farklı kömür oluşumuna sahip oldukları, kalite özellikleri açısından benzeşmedikleri tespit edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record