Show simple item record

dc.contributor.advisorEkmekçi, Zafirtr_TR
dc.contributor.authorÖzgen, Tuğbatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.available2015-10-15T08:55:20Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2839
dc.description.abstractIn this thesis, flotation behavior of a refractory gold ore with high sulphide content (S% 5) and production of a flotation concentrate with high gold content were investigated. Pre-concentration of sulphidic gold ores to produce gold with high recovery and high grade before leaching (bioleaching, cyanide leaching) is a common method in mineral industry. During experimental study, the relationship between the gold recovery and sulphur recovery was analyzed. The effects of different types of collectors, pH, fineness of grinding, activation with CuSO4, sulphidization and pulp density on flotation performance were examined. The results showed that there is a linear relationship between gold and sulphur recovery. At the end of the flotation experiments, a preconcentrate with high gold and sulphur content was produced and the concentrate was leached. According to the results of the leaching tests, high cyanide and lime consumption with low gold recovery was observed due to the high sulphur content in the concentrate.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFlotationtr_TR
dc.titleAn Investigation of the Flotation Behaviour of the Sulphide Gold Orestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1097tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaden Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, sülfür içeriği yüksek (S% 5), refrakter karakterdeki bir altın cevherinin flotasyon davranımı ve altın içeriği yüksek bir konsantrenin üretilebilirliği araştırılmıştır. Sülfür içeren altın cevherlerinin liç öncesi (biyoliç, siyanür liçi) zenginleştirme yapılarak tenörü ve verimi yüksek konsantre elde edilmesi mineral endüstrisinde uygulanan bir metottur.Deneylerde, flotasyon koşulları değiştirilerek ,altın ve sülfür verimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Farklı toplayıcıların, pH ın, öğütme inceliğinin, bakır sülfat ile aktivasyonun, sülfidizasyonun, palp yoğunluğunun, refrakter bir altın cevherinin flotasyon performansına olan etkileri araştırılmıştır. Sonuçlara göre, altın ve sülfür verimi arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çalışmalar sonucunda altın içeriği yüksek bir önkonsantre üretilmiş ve üretilen konsantreye liç işlemi uygulanmıştır. Liç sonuçlarına göre ise sülfür içeriğinin yüksek olmasından dolayı yüksek siyanür, kireç tüketimi ve düşük altın verimi gözlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record