Show simple item record

dc.contributor.advisorOnursal Ayırır, İrem
dc.contributor.authorŞendur, Ethem Turgay
dc.date.accessioned2023-01-06T08:09:45Z
dc.date.issued2022-12-22
dc.date.submitted2022-12-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28585
dc.description.abstractAction-Oriented Approach, which is appeared with “The Common European Framework of Reference for Languages” published in 2001 puts great emphasis on the formation of authentic communication situations in language learning and teaching through tasks. Tasks and actions in foreign language education are carried out through taking into consideration their usefulness and applicability in real social life. Atelier Cinema which is suited to the principles of Action-Oriented Approach is considered as an activity which enables French thinking and develops linguistics capabilities in communication and interaction aimed to be in a real social context. The aim of this study is to reveal and observe how Cinema Atelier activities can be realized within the principles of authentic communication situations. Besides, how cinema supported French language education can be used for French thinking/learning and how effective it is in order to enhance various aptitudes of learners and their learning process.tr_TR
dc.language.isofratr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectL’atelier cinématr_TR
dc.subjectL’enseignement du français langue étrangère
dc.subjectL’approche actionnelle
dc.subjectLa tâche
dc.subjectLe Cadre européen commun de référence pour les langues
dc.subject
dc.subject
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleL’ Atelier Cinéma Dans L’enseignement Du Fle Une Étude De Cas Qualitativetr_TR
dc.title.alternativeYabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Sinema Atölyesi: Nitel Bir Durum Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet2001 yılında Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM) ile birlikte ortaya çıkan Eylem Odaklı Yaklaşım (EOY), yabancı dil öğretimi/öğrenimi sürecinde özellikle gerçek iletişim durumlarının oluşturulmasına büyük önem vermektedir. Bu yaklaşım dilin, birer sosyal aktör olarak tanımlanan öğrenenler tarafından gerçekleştirilen görevler aracılığıyla, yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi ilkesine dayanmaktadır. Yabancı dil derslerinde görevler ve eylemler, yararlılık ve gerçek sosyal yaşamda kullanılabilirlik durumları dikkate alınarak uygulanmakta ve öğretim/öğrenim süreci bu şekilde sürdürülmektedir. Bu bağlamda, Sinema Atölyesi, Eylem Odaklı Yaklaşımın temel ilkelerine uyan, yabancı dil öğrenenlerin, iletişim ve etkileşimlerini gerçek sosyal bir ortamda gerçekleştirerek, dilsel ve sosyo-kültürel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak, Fransızca düşünmeyi sağlayacak bir etkinlik olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı “Sinema Atölyesi” etkinliklerinin Eylem Odaklı Yaklaşımın ilkelerine uygun olarak etkin bir biçimde nasıl gerçekleştirilebileceğini gözlemlemek ve bir durum çalışması ile bunları ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra, sinema destekli Fransızca öğretimi/öğreniminin öğrenenlerin çeşitli becerilerinin geliştirilmesine ne şekilde katkıda bulunabileceğini ve bu sürece katkı sağlamak için nasıl kullanabileceğini incelemektir.tr_TR
dc.contributor.departmentFransızca Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-07-11T08:09:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record