Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlner, Nihat
dc.contributor.authorDuman Kaya, Ezgi
dc.date.accessioned2023-01-09T07:31:45Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/28597
dc.description.abstractThis study presents an analysis of motifs in all the novels written by German author Sten Nadolny during his writing career, including Netzkarte (1981), Die Entdeckung der Langsamkeit (1983), Selim oder die Gabe der Rede (1990), Ein Gott der Frechheit (1994), Er oder Ich (1999), Ullsteinroman (2003), Weitlings Sommerfrische (2012) and Das Glück des Zauberers (2017). Motifs are analyzed under the headings of central motifs, subordinate motifs, and complementary motifs in line with their effect on the plot. In addition, in some novels, since the focus is not only on a single motif but also on two motifs that are interconnected and interact with each other and have central importance, it is also handled as a motif complex under the title of the central motif. In theoretical information about the definitions and functions of motifs, the reference books of Elisabeth Frenzel as well as Horst S. Daemmrich and Ingrid G. Daemmrich were mainly used. In the context of textual analysis, The positivist analysis method, which questions the author-work relationship and examines the literary work by adhering to and in connection with the author's life story, and text-based analysis methods based on the idea that the smallest narrative unit is the motif were used together in the text analysis process. This study aims to evaluate how the motifs used in the novels mentioned above are handled, and what their functions are in the novels with a holistic approach and comparatively with each other and with concrete examples.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSten Nadolny
dc.subjectRoman incelemesi
dc.subjectMotif
dc.subject.lcshAlman edebiyatıtr_TR
dc.titleSten Nadolny'nin Romanları Örnekleminde Motif İncelemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Alman yazar Sten Nadolny’nin yazarlık kariyeri boyunca yazdığı Netzkarte (1981), Die Entdeckung der Langsamkeit (1983), Selim oder die Gabe der Rede (1990), Ein Gott der Frechheit (1994), Er oder Ich (1999), Ullsteinroman (2003), Weitlings Sommerfrische (2012) ve Das Glück des Zauberers (2017) adlı tüm romanlarındaki motiflerin bir incelemesini sunmaktadır. Motifler olay örgüsüne etkisi doğrultusunda ana motifler, yan motifler, tamamlayıcı motifler başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca bazı romanlarda odak noktasının sadece tek bir motif üzerinde değil, birbiriyle bağlantılı ve etkileşim hâlinde olan ve merkezi öneme sahip iki motif üzerinde olması nedeniyle ana motif başlığı altında bir motif kompleksi olarak da ele alınmıştır. Motiflerin tanımları ve işlevleri ile ilgili kuramsal bilgilerde ağırlıklı olarak Elisabeth Frenzel’in yanı sıra Horst S. Daemmrich ve Ingrid G. Daemmrich’in yapıtlarına başvurulmuştur. Metin incelemesi sürecinde yazar-yapıt ilişkisini sorgulayan, edebi yapıtı yazarın hayat öyküsüne bağlı kalarak ve ona bağlantılı olarak inceleyen pozitivist inceleme yöntemi ile en küçük konu biriminin motif olduğu düşüncesine dayanan metne bağlı inceleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu çalışma ile bahsi geçen romanlarda kullanılan motiflerin nasıl ele alındığına, romanlardaki işlevlerinin ne olduğuna yönelik bütüncül bir yaklaşımla ve birbirleriyle karşılaştırmalı şekilde ele alınarak somut örnekler eşliğinde bir değerlendirme amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-09T07:31:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record