Show simple item record

dc.contributor.advisorHacımahmutoğlu, Sibel
dc.contributor.authorKabasakal, Elif Beril
dc.date.accessioned2023-01-10T07:39:48Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-14
dc.identifier.citationKABASAKAL, Elif Beril. Anonim Şirketlerde Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Savunma Mekanizmalarından Biri: "Poison Pills" ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29170
dc.description.abstractDefense mechanisms are the methods developed to prevent the seizure of company control through takeover bids, which are the product of Anglo-American law, whose capital markets are large and deep. The target company, which is under the threat of a hostile takeover, sometimes resorts to various defense mechanisms in order to eliminate the takeover bid and sometimes to revise the bid terms in favor of the target company and its shareholders. In this context, one of the defense mechanisms applied by the target company against hostile takeovers is ‘poison pills’. ‘Poison pills’ is a method established by the board of directors of the target company, which is sometimes authorized by the articles of association in the organization and sometimes by the general assembly, against an existing or potential takeover offer in general, and gives contingent rights to the shareholders of the target partnership in case of a takeover attempt. Although the use of ‘poison pills’ in international law differs in each legal system, the criticisms against ‘poison pills’ are generally gathered on the grounds that it violates the principle of equality between the shareholders. From this point of view in this study has been revealed first of all taking control of the company through takeover bids and general approach to defense mechanisms, the place of ‘poison pills’ among defense mechanisms, its types, conditions of application and the authority of enforcement are examined and the issue of applicability of ‘poison pills’ in Turkish law.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHedef şirkettr_TR
dc.subjectTarget companytr_TR
dc.subjectTeklif veren şirket
dc.subjectPay alım teklifi
dc.subjectUzlaşmasız ele geçirme
dc.subjectSavunma mekanizmaları
dc.subjectZehirli haplar
dc.subjectOfferor company
dc.subjectTakeover bid
dc.subjectHostile takeover
dc.subjectDefense mechanisms
dc.subject‘poison pills’
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleAnonim Şirketlerde Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Savunma Mekanizmalarından Biri: "Poison Pills" ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSavunma mekanizmaları, sermaye piyasaları geniş ve derin yapılı olan Anglo-Amerikan hukukunun ürünü olan pay alım teklifleri yoluyla şirket kontrolünün ele geçirilmesini önlemek amacıyla geliştirilen yöntemlerdir. Uzlaşmasız bir ele geçirme tehditi altında olan hedef şirket kimi zaman ele geçirme amaçlı yapılan pay alım teklifini bertaraf edebilmek kimi zaman teklif şartlarının hedef şirket ve pay sahipleri lehine revize edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli savunma mekanizmalarına başvurabilmektedir. Anılan savunma mekanizmalarından biri ‘poison pills’tir. ‘Poison pills’ genel olarak mevcut ya da potansiyel bir ele geçirme teklifine karşı, kimi zaman kuruluşta esas sözleşmeyle kimi zaman genel kurul tarafından yetkilendirilen hedef şirket yönetim kurulu tarafından ihdas edilen ve ele geçirme girişiminin başlaması durumunda hedef şirket pay sahiplerine şarta bağlı haklar tanıyan bir yöntemdir. Karşılaştırmalı hukukta ‘poison pills’in kullanımı her bir hukuk sisteminde farklılık arz etmekle birlikte ‘poison pills’e yönelik eleştiriler genel olarak pay sahipleri arasındaki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmesi hususunda toplanmıştır. Bundan hareketle bu çalışmada öncelikle öncelikle pay alım teklifleri yoluyla şirket kontrolünün ele geçirilmesi ve savunma mekanizmalarına genel yaklaşım, ‘poison pills’in savunma mekanizmaları arasındaki yeri, çeşitleri, uygulanma şartları ve uygulama yetkisinin hangi şirket organına ait olduğu incelenerek ve Türk hukukunda ‘poison pills’in uygulanabilirliği meselesi ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-10T07:39:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record