Show simple item record

dc.contributor.advisorAMCA, ARİF MİTHAT
dc.contributor.authorYILMAZ, VEDAT
dc.date.accessioned2023-01-10T08:14:05Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29174
dc.description.abstractIn this study, a 60-shot competition flow test was applied for the biomechanical analysis of the olympic air pistol shooting position. One elite, three advanced and four beginner level shooters participated in the study. First of all, MoCap based aiming point trajectory assessment method developed to detect the displacement of the aiming point. Then, the exhaustion test was applied to determine how the muscles determined by the pre-tests behaved in the limits. Finally, the displacement of aiming point and COP, muscle activation and joint angles of the shooters in shooting position were determined. The relations of these components with each other were examined for the last second before the shot. In research, no relationship was found between the firing time and other components (p<0.05). It was observed that the movement of the aiming point in the vertical axis and the movement of the COP in the ML direction were less. It was determined that the shoulder and back muscles of the athletes were more active than the arm muscles and the activity of the brachioradialis muscle increased as the level decreased. It was observed that the upper extremities of the shooters differed in joint angles and they had an acceptable level of flexibility. For the displacement of the aiming point, the extension-flexion angle of the deltoid, trapezius, infraspinatus, birachioradialis and biceps muscles other than the triceps and hip, the extension-flexion angle of the head relative to the spinal cord and the extension-flexion angle of the right hand relative to the right forearm are related (p<0.05) was determined. It was seen that there was no relationship between COP displacement (p>0.05). As a result, success can be achieved by consistently repeating high-scoring shoots. It has been observed that the elite level uses the shoulder and back muscles more actively, provides similarity in joint angles with each shot, and reduces the movement of the aiming point. Shooters must reduce the movement of the aiming point and repeat it consistently for a high score.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOlimpik Tabanca Atışıtr_TR
dc.subjectAmaçlama Noktasıtr_TR
dc.subjectCOPtr_TR
dc.subjectKas Aktivasyonutr_TR
dc.subjectEklem Açılarıtr_TR
dc.subjectAtış Süresitr_TR
dc.subject.lcshSözlükler ve diğer danışma kaynaklarıtr_TR
dc.titleOlimpik havalı tabanca atış pozisyonunun biyomekanik analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, olimpik havalı tabanca atış pozisyonunun biyomekanik analizi için 60 atışlık yarışma akış testi uygulanmıştır. Çalışmaya bir elit seviye, üç ileri seviye ve dört başlangıç seviyesinde sporcu katılmıştır. İlk olarak, yarışma akışı testinde amaçlama noktasının yer değişiminin tespiti için hareket yakalama sistemi tabanlı bir yöntem geliştirilmiştir. Sonrasında, aktif olarak kullanıldığı ön testlerle belirlenen kasların limit sınırlarında nasıl davranış gösterdiğine yönelik tükenme testi uygulanmıştır. Son olarak, amaçlama noktasının ve COP’nin yer değişimi, kas aktivasyonu ve atış pozisyonunda sporcuların eklem açılarının tespiti ile bu bileşenlerin birbirleriyle ilişkileri tetik çekim öncesi son saniye için incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu, atış süresi ile diğer bileşenler arası bir ilişki bulunmamış (p<0,05), amaçlama noktasını dikey eksendeki hareketinin, COP’nin ise ML yönde hareketinin daha az olduğu, sporcuların omuz ve sırt kaslarının kol kaslarına göre daha aktif kullandıkları, seviye azaldıkça brachioradialis kasının aktivitesinin arttığı görülmüştür. Sporcuların üst ekstremitelerinin eklem açılarında farklılık olduğu ve kabul edilebilir seviyede bir esnekliğe sahip oldukları görülmüştür. Amaçlama noktasının yer değiştirmesine yönelik, triceps dışındaki, deltoid, trapezius, infraspinatus, birachioradialis ve biceps kasının ve kalçanın ekstansiyon-fleksiyon açısı, omuriliğe göre kafanın ekstansiyon-fleksiyon açısı ve sağ ön kola göre sağ elin ekstansiyon-fleksiyon açısının ilişkili olduğu (p<0,05), COP yer değişimin ise ilişkisinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür. Sonuç olarak, olimpik atıcılıkta başarı yüksek puan içeren vuruşların istikrarlı bir şekilde tekrarlanması ile sağlanabilir. Elit seviyenin omuz ve sırt kaslarını daha aktif kullandığı ve her atışında eklem açılarında tekrarlanabilir şekilde benzeşim sergilediği ve amaçlama noktasının hareketini azaltarak tetik çekimini gerçekleştirdiği görülmüştür. Sporcular yüksek puan için amaçlama noktasının hareketini azaltmalı ve istikrarlı bir şekilde bunu tekrar etmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.lift2025-01-11T08:14:05Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record