Show simple item record

dc.contributor.advisorErden, Lütfi
dc.contributor.authorÇolak, Yasemin
dc.date.accessioned2023-01-13T07:53:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29181
dc.description.abstractThis dissertation re-examines the exchange rate pass-through using two empirical methods; panel quantile regression and dynamical model averaging methods in two essays. The first essay tests the association between a high (low) inflation environment and the exchange rate pass-through degree, namely Taylor's hypothesis, applying quantile regression. This method allows us to capture the distributional heterogeneity that addresses whether the exchange rate pass-through degree depends on the inflationary environment. Results provide evidence in favor of Taylor's hypothesis. It is found that the higher the quantiles of inflation, the larger the exchange rate pass through. The second essay analyzes the exchange rate pass-through dynamics considering the time-varying parameters and model uncertainty. Our findings imply that the 2008 global crisis triggers a change in exchange rate pass-through dynamics. Pass through is found to be low but rising since the pandemic in all advanced countries. In addition, it has a positive relationship with average inflation rates and a weak positive relationship with trade openness in emerging countries.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectExchange Rate Pass-Throughtr_TR
dc.subjectDynamic Model Averagingtr_TR
dc.subjectPanel Quantile Regressiontr_TR
dc.subjectTaylor’s Hypothesistr_TR
dc.subjectTime-Varyingtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleEssays on Exchange Rate Pass-Throughtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, döviz kuru- fiyat geçişkenliği iki farklı ampirik yöntemle yeniden incelemeyi amaçlamaktadır. İlk çalışmada, düşük (yüksek) enflasyon ortamında döviz kuru fiyat geçişkenliğinin düşük (yüksek) olma eğiliminde olduğunu ileri sürerek döviz kuru geçişkenlik derecesi ile enflasyon ortamı arasındaki ilişkiden bahseden Taylor hipotezini test etmek için panel kantil regresyon yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan tahmin yöntemi, doğrudan döviz kuru geçişkenlik derecesinin enflasyonist ortama bağlı olup olmadığı sorusunu katsayısındaki heterojenlik sayende direkt olarak inceleyebilmemizi sağlamaktadır. Bulgular, Taylor hipotezini destekler niteliktedir. Bulgular Taylor hipotezini destekler nitelikte enflasyon oranının düşük (yüksek) olduğu dilimlerde döviz kuru geçişkenliğinin düşük (yüksek) olduğunu göstermektedir. İkinci yöntemde, döviz kuru geçişkenliğinin zamanla değişen özelliği dikkate alınarak Dinamik Model Ortalamasından yararlanılmaktadır. Bulgular, döviz kuru geçişkenlik derecelerinin 2008 küresel krizi tarafından tetiklendiğine işaret etmektedir. Hesaplanan döviz kuru geçişkenlik dereceleri, tüm gelişmiş ülkelerde oldukça düşük olmasına rağmen pandemiden bu yana oldukça yükselme eğilimi göstermektedir. Ayrıca, ortalama enflasyon oranları ile pozitif bir ilişkiye sahipken, gelişmekte olan ülkelerde ticari açıklık ile zayıf bir pozitif ilişkiye sahiptir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-13T07:53:46Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record