Show simple item record

dc.contributor.advisorŞAHİN, SEDEF
dc.contributor.authorAtlıkan, Sümeyye
dc.date.accessioned2023-01-16T11:34:20Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-09
dc.identifier.citationATLIKAN S., Farklı trimesterdeki gebelerin oküpasyonel performans, prenatal distres, uyku ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29189
dc.description.abstractThis study was planned to compare the occupational performance, prenatal distress, sleep and quality of life of pregnant women in different trimesters. 150 pregnant individuals, 50 from each of the 1st, 2nd and 3rd trimesters, were included in our study. Canadian Activity Performance Measure (COPM) to assess participants' occupational performance and satisfaction, Prenatal Distress Scale (PDI) to assess their distress levels, Pittsburg Sleep Quality Scale (PUKI) to assess their sleep quality, and Short Form-36 (SF-36) to assess their quality of life scales were used. As a result, a significant difference was found between the ocupational performance (p<0.01) and satisfaction (p<0.01) levels and sleep quality (p<0.01) of pregnant women in different trimesters. Although the total stress scores of pregnant women increased as trimesters progressed, no significant difference was found in prenatal distress levels between trimesters (p>0.05). When the sub-parameters of the quality of life of the pregnant were examined, physical function (p=0.001), role limitations due to physical function (p=0.001), role limitations due to emotional function (p=0.001), energy/vitality (p=0.014), mental health (p=0.001), social functionality (p=0.001), general health perception (p=0.005) sub-parameters were statistically significant, between trimesters. It was found that there was a statistically significant correlation between the ocupational performance and satisfaction scores women and some sub-parameters of the stress, sleep and quality of life scales of the pregnant. As a result, it was observed that as the trimesters progressed, the levels of occupational performance and satisfaction, sleep and quality of life decreased, while the stress levels increased and these could affect each other of the pregnant women in different trimesters. We think that the inclusion of occupational therapists in the follow-up processes at every stage of pregnancy will have positive effects on occupational performance, stress, sleep and quality of life of pregnant women.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErgoterapi ve Gebelik= Occupational Therapy and Pregnancy, Oküpasyonel Performans= Occupational Performance, Prenatal Distres= Prenatal Distress, Yaşam Kalitesi= Quality of Life, Uyku Kalitesi= Sleep Qualitytr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleFarklı trimesterdeki gebelerin oküpasyonel performanstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma farklı trimesterdeki gebelerin oküpasyonel performans, prenatal distres, uyku ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. Çalışmamıza 1.,2. Ve 3. Trimesterlerden 50’şer olmak üzere 150 gebe birey dahil edilmiştir. Katılımcıların oküpasyonel performans ve memnuniyetlerini değerlendirmek için Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ), distres düzeylerini değerlendirmek için Prenatal Distres Ölçeği (PDÖ), uyku kalitelerinin değerlendirmek için Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ) ve yaşam kalitelerini değerlendirmek için Kısa Form-36 (SF-36) ölçekleri kullanılmıştır. Sonuç olarak farklı trimesterdeki gebelerin oküpasyonel performans (p<0,01) ve memnuniyet (p<0,01) düzeyleri ve uyku kaliteleri (p<0,01) arasında anlamlı fark bulunmuştur. Gebelerin toplam stres puanları trimesterler ilerledikçe artmasına rağmen, trimesterler arasında prenatal distres düzeylerinde anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Gebelerin yaşam kalitesi alt parametreleri incelendiğinde trimesterler arasında fiziksel fonksiyon (p=0,001), fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları (p=0,001), emosyonel fonksiyona bağlı rol kısıtlılıkları (p=0,001), enerji/vitalite (p=0,014), ruhsal sağlık (p=0,001), sosyal işlevsellik(p=0,001), genel sağlık algısı (p=0,005) olmak üzere ağrı hariç bütün alt parametreleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Gebelerin oküpasyonel performans ve memnuniyet puanlarıyla, stres, uyku ve yaşam kalitesi ölçeklerinin alt parametrelerinin birçoğu arasında istatistiksel anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak farklı trimesterdeki gebelerin süreç ilerledikçe, oküpasyonel performans ve memnuniyet düzeylerinin, uyku ve yaşam kalitelerinin azaldığı, stres düzeylerinde ise artma olduğu ve bunların birbirini etkileyebileceği görülmüştür. Ergoterapistlerin gebeliğin her aşamasında takip süreçlerine dahil edilmesinin, gebelerin oküpasyonel performans, stres, uyku ve yaşam kaliteleri üzerinde pozitif etkileri olacağını düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-16T11:34:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record