Show simple item record

dc.contributor.advisorDüzgün, İrem
dc.contributor.authorÖzcan, Hilal
dc.date.accessioned2023-01-23T07:41:31Z
dc.date.issued2023-01-17
dc.date.submitted2022-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29215
dc.description.abstractThe Effect of Different Exercise Types on the Oxygen Saturation of the Quadriceps Femoris Muscle, Hacettepe University Health Sciences Graduate School Sports Physiotherapy Program Master Thesis, Ankara, 2022. In this study, it was aimed to compare the effects of different exercise types on the oxygen saturation of the quadriceps femoris muscle in healthy sedentary and active individuals. Sixteen active sports men (25.813.73 years, BMI: 23.12 kg/m2) and 14 healthy sedentary male individuals (23±3 years, BMI: 22.26 kg/m2) were included in the study. 5 different exercises for the quadriceps femoris muscle of the groups; Muscle oxygen saturations were measured and compared with a near-infrared spectroscopy (MOXY) device before, during and after the isometric, isotonic, eccentric, static stretching and balance coordination exercises. While examining the normality of the data, Kolmogorov Smirnov test was compared with 2 groups The Independent Sample T Test. Since the assumption of normal distribution of measured muscle saturation (%) values for all exercises was provided, the ANOVA test was used, post-hoc comparisons were made using the Bonferroni test. In muscle oxygen saturation measurements made in all individuals, saturation was found to be decreased in eccentric, stretching and isometric exercises, respectively (p<0.05). Muscle oxygen saturation measured during eccentric exercises in active individuals was lower than in other exercises, while it was less in eccentric, stretching and isometric exercises in sedentary individuals (p<0.05). Muscle saturation measurements of the groups were similar during stretching and balance coordination exercises (p>0.05). Muscle oxygen saturation of isometric, isotonic and eccentric exercises was lower in active individuals compared to sedentary individuals (p<0.05). According to the number of exercises, while there was no difference in quadriceps isometric and isotonic exercises in active individuals (p>0.05), saturation was the lowest at 60th seconds in eccentric, balance coordination and stretching exercises (p<0.05). When the number of exercises in sedentary people was evaluated, there was no difference in isometric and balance coordination exercise (p>0.05), while the 60th second measurement was less in isotonic, eccentric and stretching exercises (p<0.05). These changes seen in athletes are thought to be the result of adaptation to exercise training. Exercise training should be planned individually. Keywords: Quadriceps femoris, exercise, oxygen saturation, active individualstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKuadriseps femoristr_TR
dc.titleFarklı Egzersiz Çeşitlerinin Kuadriseps Femoris Kasının Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖzcan, H., Farklı Egzersiz Çeşitlerinin Kuadriseps Femoris Kasının Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Fizyoterapistliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışmada sağlıklı sedanter ve aktif bireylerde farklı egzersiz türlerinin kuadriseps femoris kasının oksijen saturasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 16 aktif spor yapan erkek (25,813,73 yıl, VKİ: 23,12 kg/m2), 14 sağlıklı sedanter erkek birey (23±3 yıl, VKİ: 22,26 kg/m2) dahil edildi. Grupların kuadriseps femoris kasına yönelik yapılan 5 farklı egzersiz; izometrik, izotonik, eksentrik, statik germe ve denge koordinasyon egzersizleri öncesi, sırasında ve toparlanmada kas oksijen saturasyonları yakın kızılötesi spektroskopi (MOXY) cihazı ile ölçüldü ve karşılaştırıldı. Verilerin normalliği incelenirken Kolmogorov Smirnov testi, 2 grup Bağımsız Örneklem T Testi ile karşılaştırıldı. Tüm egzersizler için ölçülen kas saturasyon (%) değerlerinin normal dağılım varsayımı sağlandığı için ANOVA testi kullanıldı, post-hoc karşılaştırmalar Bonferroni testi yapıldı. Tüm bireylerde yapılan kas oksijen saturasyon ölçümlerinde sırasıyla eksentrik, germe ve izometrik egzersizlerde saturasyon azalmış bulundu (p<0,05). Aktif bireylerde eksentrik egzersizler sırasında ölçülen kas oksijen saturasyonu diğer egzersizlere göre daha az, sedanterlere ise eksentrik, germe ve izometrik egzersizlerde daha azdı (p<0,05). Germe ve denge koordinasyon egzersizleri sırasında grupların kas saturasyon ölçümleri benzerdi (p>0,05). Aktif bireylerde sedanter bireylere göre izometrik, izotonik ve eksentrik egzersizlerin kas oksijen saturasyonu daha azdı (p<0,05). Egzersiz sayılarına göre, aktif bireylerde kuadriseps izometrik ve izotonik egzersizlerde fark yokken, eksentrik, denge koordinasyon ve germe egzersizlerinde 60.sn ölçümlerine saturasyon en azdı (p<0,05). Sedanterlerde egzersiz sayıları değerlendirildiğinde izometrik ve denge koordinasyon egzersizinde fark yokken (p>0,05), izotonik, eksentrik ve germe egzersizinde 60.sn ölçümü azdı (p<0,05). Sporcularda görülen bu değişikliklerin egzersiz eğitimine adaptasyon sonucu olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kuadriseps femoris, egzersiz, oksijen saturasyonu, aktif bireylertr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-23T07:41:31Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record