Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, Mehmet
dc.contributor.authorMert, Mehmet
dc.date.accessioned2023-01-23T08:21:10Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29221
dc.description.abstractThe efforts of the Turks to know Europe, which has been going on for centuries, reached its peak with the Republican period and Western institutions, habits and social order were tried to be adapted to the conditions of Turkey under the leadership of the state itself. With the trips made starting from the Imperial period to the Western states, which were taken as an example in military, political and financial terms, the countries and nations that were seen as the pole stars of modernization were observed on site and the methods in every field were tried to be understood. The effort to recognize the West, which gained momentum in the Republican period, can be characterized as a reverse orientalism, Occidentalism and the process of Turks discovering the West without the pretense of saving the Ottoman Empire. Travels, which are one of the important steps of the discovery process, and the travel books written during the journey provide clear examples in terms of understanding the image of the West in the minds of Turkish intellectuals. The question of how Turkish intellectuals observed and influenced the West through thirty-one different travelogues, which were found to be written during travels focusing on Germany, France, England and the United States between 1923 and 1960, is a remarkable subject in the history of Turkish thought.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSeyahatnametr_TR
dc.subjectTürkiye Cumhuriyeti Tarihitr_TR
dc.subjectAlmanyatr_TR
dc.subjectFransatr_TR
dc.subjectİngilteretr_TR
dc.subjectAmerika Birleşik Devletleritr_TR
dc.subject.lcshD- Tarihtr_TR
dc.titleCumhuriyet'in Seyyahları: Türk Aydınının Gözünden Avrupa'ya Bakmak (1923-1960)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürklerin yüzyıllardır süregelen Avrupa’yı tanıma çabası, Cumhuriyet dönemi ile zirvesine ulaşmış ve bizatihi devletin öncülüğünde Batılı kurumlar, alışkanlıklar ve sosyal düzen Türkiye şartlarına uyarlanmaya çalışılmıştır. Askeri, siyasi ve mali bakımdan örnek alınan Batılı devletlere İmparatorluk döneminden başlayarak yapılan gezilerle de modernleşmenin kutup yıldızları mesabesinde görülen memleketler ve milletler yerinde gözlemlenerek her alandaki usulleri idrak edilmeye uğraşılmıştır. Cumhuriyet döneminde hız kazanan Batı’yı tanıma çabası, tersine bir oryantalizm, garbiyatçılık ve Türklerin Batı’yı Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma gailesinden münezzeh surette keşfetmesi süreci olarak nitelendirilebilir. Keşif sürecinin mühim basamaklarından biri olan geziler ve yolculuk sırasında kaleme alınan seyahatnameler, Türk aydınlarının zihnindeki Batı imgesinin anlaşılması bakımından net örnekler ortaya koymaktadır. 1923-1960 yılları arasında Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine yoğunlaşan geziler sırasında kaleme alındığı tespit edilen otuz bir farklı seyahatname vasıtasıyla Türk aydınlarının Batı’yı nasıl gözlemlendiği ve üzerlerinde nasıl bir etki bıraktığı sorusu Türk düşünce tarihinin dikkate değer bir mevzusudur.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-23T08:21:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record