Show simple item record

dc.contributor.advisorUrhanoğlu, İştar
dc.contributor.authorSavran, Rümeysa
dc.date.accessioned2023-01-24T08:16:48Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29225
dc.description.abstractIt is known that employers keep to monitoring as a requirement of their duty of supervision to ensure the safety and control of the workplace and workers. With the development of information and communication technologies and their greater involvement in business life, electronic methods are used to monitor workers and as result, employers show an intrusive approach to many fundamental rights of workers, especially workers’ privacy. Especially with the development of artificial intelligence systems in recent years, electronic monitoring has reached a level that we can define as algorithmic monitoring. As a result, many issues have become controversial in the relationship between the employer’s interests and the workers' fundamental rights, and at this point, establishing the balance of interests and rights has gained even more importance. The problems arise not only in classical employment areas but also in new work areas that are formed by the impact of digitalization and economic developments. In this study, electronic monitoring methods that have emerged with the effect of digitalization and are constantly developing, the level of interference with the rights of workers, and the unlawful consequences of these methods are examined in the light of national, international legal regulations, and current judicial decisions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElektronik izlemetr_TR
dc.subjectKişisel verilerin korunması
dc.subjectÖzel hayatın gizliliği
dc.subjectAlgoritmik izleme
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.titleİşçinin İşyerinde Elektronik Yöntemlerle İzlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşverenlerin işyerinin ve işçilerin güvenliğini sağlamak, denetimini yapmak amacıyla gözetme borcunun da bir gereği olarak izleme faaliyetlerine başvurduğu bilinmektedir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve iş hayatında daha çok yer alması ile birlikte kullanılan elektronik yöntemlerle işçilerin izlenmesi yoluna sıklıkla başvurulmakta ve bunun sonucu olarak işverenler tarafından işçilerin özel hayatlarının gizliliği başta olmak üzere birçok temel hakkına müdahaleci bir yaklaşım sergilenmektedir. Özellikle son yıllarda yapay zekâ sistemlerinin de gelişmesiyle birlikte elektronik yöntemlerle izleme faaliyeti, algoritmik izleme olarak tanımlayabileceğimiz bir düzeye ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak işverenin menfaatleri ve işçilerin temel hakları arasındaki ilişkide birçok husus tartışmalı hale gelmiş ve bu noktada işveren ve işçilerin menfaatleri arasındaki dengesinin kurulması daha da önem kazanmıştır. Yalnızca klasik istihdam alanlarında değil, dijitalleşmenin ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle oluşan yeni çalışma alanlarında da buna ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ve sürekli gelişmekte olan elektronik izleme yöntemleri, bu yöntemlerin işçinin haklarına müdahale düzeyi ve bunun hukuka aykırı sonuçları, ulusal, uluslararası yasal düzenlemeler ve güncel yargı kararları ışığında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-01-24T08:16:48Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record