Show simple item record

dc.contributor.advisorGüneysu, Gökhan
dc.contributor.authorPallı, Hayati
dc.date.accessioned2023-02-08T10:42:11Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-09
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29277
dc.description.abstractWith the development of technology, important changes have shown itself in the law of war, as in many areas. Satellite and communication systems, which are indispensable for daily social life, hospital, traffic lights, natural gas, water, electricity, etc. The inclusion of infrastructure systems and service areas such as trains and flights, and remotely controlled vehicle systems such as unmanned aerial vehicles into the cyber space has brought along the danger that these systems can be sabotaged from the computer in case of cyber warfare. This process in particular required a reinterpretation the use of force and the law of armed conflicts. As a requirement of the age, the realization of the main fields of activity of nation states in the cyber environment has inevitably caused the abuse of these systems within the scope of the use of force and has revealed the international cyber warfare law as a new field. For this reason, traditional use of force concepts, self defense, responsibility of the state and the law of armed conflict should be re-evaluated within the framework of international cyber warfare law. In context of this thesis; it is aimed to reinterpret the concepts of jus ad bellum and jus in bello within the scope of international cyber warfare law, as well as related issues of international law that can be applied in cyberspace.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSiber savaş
dc.subjectSiber saldırı
dc.subjectJus ad Bellum
dc.subjectKuvvet kullanma
dc.subjectSilahlı saldırı
dc.subjectJus in Bello
dc.subject.lcshUluslararası hukuktr_TR
dc.titleUluslararası Hukukta Siber Savaştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTeknolojinin gelişimi ile pek çok alanda olduğu gibi savaş hukukunda da önemli değişimler kendini göstermiştir. Gündelik sosyal yaşamın vazgeçilmezleri olan uydu ve iletişim sistemleri, hastane, trafik ışıkları, doğalgaz, su, elektrik vb. altyapı sistemleri ile tren ve uçak seferleri gibi hizmet alanının ve insansız hava araçları gibi uzaktan kontrol edilen araç sistemlerinin siber ortama dâhil edilmesi, siber savaş durumunda bu sistemlerin bilgisayar başından sabote edilebilmesi tehlikesini de beraberinde getirmiştir. Bu süreç özellikle de kuvvet kullanımına başvurmanın ve silahlı çatışmalar hukukunun yeniden yorumlanmasını gerektirmiştir. Çağın bir gereği olarak ulus devletlerin temel faaliyetlerini siber ortamda gerçekleştirmesi, kaçınılmaz olarak bu sistemlerin kuvvet kullanımı kapsamında kötüye kullanılmasına sebep olmuş ve yeni bir alan olarak uluslararası siber savaş hukukunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle geleneksel kuvvet kullanımı, meşru savunma, devletin sorumluluğu ve silahlı çatışmalar hukuku konuları uluslararası siber savaş hukuku çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir. Bu tez kapsamında, uluslararası hukukun siber uzayda uygulama alanı bulan ilgili konularının yanında özellikle jus ad bellum ve jus in bello kavramlarının uluslararası siber savaş hukuku kapsamında yeniden yorumlanması amaçlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-08T10:42:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record