Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Zafer
dc.contributor.authorAksoy, Fatma Rümeysa
dc.date.accessioned2023-02-10T07:49:55Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-16
dc.identifier.citationAKSOY, Fatma Rümeysa. A Meta-Analysis Study On The Vaccination Effectiveness Of Influenza And Interpretation Regarding Economic Aspects, Master’s Thesis, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29286
dc.description.abstractHealth “is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. It is also a field of study for all sciences, as it is a factor that affects the "individual", the building block of society, in all contexts. The fact that the workforce, that is, the individual, has been accepted as the essential economic input for centuries requires that health be integrated with economics. Governments, especially in developed countries, allocate as much of their economic resources as possible to health. In this framework, the requirement for influential health applications comes to the fore. Immunisation is one of the most crucial elements in providing preventive health strategies and is very financially and medically effective. Active immunisation or vaccination is critical in preventing diseases such as “influenza”, which have a very high economic and social burden. Accordingly, in this thesis, three meta-analyses were conducted separately to examine the vaccination activities against three strains of influenza. The results observed in 152 studies in Web of Science (Web of Knowledge) and PubMed databases were examined in order to conduct a systematic review and meta-analyses. With the meta-analyses carried out with the Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) package program, the best vaccination performance was observed against A(H1N1) at 60.3%, following B at 51.1% and worst against A(H3N2) at 20.4%. In other words, current vaccines provide insufficient protection against influenza A(H3N2) compared to the vaccines against influenza B(any lineages) and influenza A(H1N1). Hence, vaccine development improvements are necessary to increase protection, especially against the H3N2 strain of influenza. The findings from this thesis shed light on the number of resources that can be allocated to each influenza strain vaccine while determining the health-economic strategies that ensure the cost-effectiveness of influenza vaccines.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectVaccination effectivenesstr_TR
dc.subjectMeta-analysistr_TR
dc.subjectİnfluenza Btr_TR
dc.subjectH1N1tr_TR
dc.subjectH3N2tr_TR
dc.subjectİnfluenzatr_TR
dc.subjectİmmunisationtr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleA Meta-Analysis Study on the Vaccination Effectiveness of Influenza and Interpretation Regarding Economic Aspectstr_TR
dc.title.alternativeİnfluenza Aşılamasının Etkinliği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması ve İktisadi Açıdan Yorumlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSağlık, “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli”dir. Aynı zamanda, toplumun yapıtaşı olan "birey"i tüm bağlamlarda etkileyen bir etken olması nedeniyle, sağlık, tüm bilimler için bir inceleme alanıdır. İktisadi olarak da işgücünün yani bireyin yüzyıllardır en temel ekonomik girdi olarak kabul ediliyor olması, sağlığın iktisat bilimi ile bütünleşik olarak düşülmesini gerektirir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, hükümetler ekonomik kaynaklarının mümkün olan en yüksek kısmını sağlık alanına ayırmaktadır. Bu çerçevede etkin sağlık uygulamalarının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bağışıklama, koruyucu sağlık stratejilerinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biridir ve finansal ve tıbbi açıdan çok etkilidir. Aktif bağışıklama veya aşılama, “influenza” gibi ekonomik ve sosyal yükü çok yüksek olan hastalıkların önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda, bu tezde üç farklı influenza suşuna yönelik aşılamaları ayrı ayrı incelemek amacıyla üç meta-analiz yapılmıştır. Web of Science (Web of Knowledge) ve PubMed veritabanlarındaki 152 çalışmada gözlemlenen sonuçlar, sistematik derlemenin ve meta-analizlerin yapılabilmesi için incelenmiştir. Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) paket programı ile yürütülmüş olan meta-analizlerin sonucunda, en iyi aşılama performansı %60,3 ile A(H1N1)'e karşı, bunu takiben %51,1 ile B'ye karşı ve %20,4 ile en az A(H3N2)'ye karşı gözlemlenmiştir. Başka bir deyişle, mevcut influenza aşıları, influenza B (alt soy fark etmeksizin) ve influenza A(H1N1)'e karşı yapılan aşılamalara kıyasla, influenza A(H3N2)'ye karşı yetersiz koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, özellikle H3N2 influenza suşuna karşı korumayı artırmak için aşı iyileştirmeleri gereklidir. Bu tezden elde edilen bulgular, influenza aşılarının maliyet etkinliğini sağlayan sağlık ekonomisi stratejilerinin belirlenme aşamasında, her bir influenza suşu için yapılan aşılamalara ne kadar kaynak ayrılabileceğine ışık tutmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-08-15T07:49:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record