Show simple item record

dc.contributor.advisorTepe, Harun
dc.contributor.authorÖzveri, N.Ahu
dc.date.accessioned2023-02-10T08:23:19Z
dc.date.issued2023-02-09
dc.date.submitted2023-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29289
dc.description.abstractÖzveri, N.Ahu. Hannah Arendt’s Critique of Human Rights and Cosmopolitanism, Ankara, 2023 The First World War, which is described by Hannah Arendt as a catastrophe that did not end with the depressing silence that followed, led the collapse of three empires and the establishment of new nation-states, which caused the millions of minorities, refugees, and stateless peoples to lose even their inalienable rights and Arendt establishes her human rights critique on this loss. According to Arendt the fact that those who are deprived of the protection of any political body are also deprived of their human rights indicates a more fundamental right, “the right to have rights”. In the first chapter of this study Arendt's critique of human rights is discussed. The relationship between the sovereignty principle of the nation-state and the recognition/protection of human rights and the importance of being a member of the political community on the realization of rights are the main points in Arendt's criticism. In the second chapter, Habermas's approach to cosmopolitanism and its potential to create answers to the problems that Arendt has identified regarding the realization of human rights is discussed. Habermas expresses the need to develop an understanding of citizenship based on constitutional principles rather than a citizenship based on ethnic affiliations. The other element of his cosmopolitanism approach is the acceptance of human rights as a constitution covering all states, assured by supranational organizations. Keywords: human rights, nation-state, citizen, the right to have rights, cosmopolitanistr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnsan haklarıtr_TR
dc.subjectKozmopolitanizm
dc.subjectHannah Arendt
dc.titleHannah Arendt'in İnsan Hakları Eleştirisi ve Kozmopolitanizmtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHannah Arendt, insan hakları eleştirisini, ardından çöken kederli sessizliğin son bulmadığı bir felaket olarak tanımladığı Birinci Dünya Savaşı sonrasında, üç imparatorluğun yıkılması ve yeni ulus-devletlerin kurulması sürecinde ortaya çıkan, sayıları milyonları bulan azınlıklar, mülteciler ve devletsiz halklara mensup insanların “devredilemez” diye tanımlanan haklarını, insan haklarını yitirmeleri üzerine kurar. Herhangi bir siyasi organın korumasından mahrum kalanların insan haklarından da mahrum kalması Arendt’e göre daha temel bir hakkı “haklara sahip olma hakkı”nı işaret eder. Çalışmanın birinci bölümünde Arendt’in insan hakları eleştirisi ele alınmıştır. Ulus-devletin egemenlik ilkesi ile insan haklarının tanınması/korunması ilişkisi ve siyasal topluluğa üyeliğin hakların gerçekleştirilmesindeki belirleyiciliği Arendt’in eleştirisindeki temel noktalardır. İkinci bölümde ise Habermas’ın kozmopolitanizm yaklaşımı ele alınarak, Arendt’in insan haklarının gerçekleştirilmesine dair tespit ettiği sorunlara yanıt oluşturma olanağı tartışılmıştır. Habermas, etnik aidiyetleri temel alan yurttaşlık anlayışı yerine anayasal ilkeleri temel alan bir yurttaşlık kavrayışının geliştirilmesi gereğini dile getirir. Onun kozmopolitanizm yaklaşımının diğer unsuru ise insan haklarının tüm devletleri kapsayan bir anayasa olarak kabul edilmesi ve ulus-üstü örgütlenmelerle güvence altına alınmasıdır. Anahtar Sözcükler: insan hakları, ulus-devlet, yurttaş, haklara sahip olma hakkı, kozmopolitanizmtr_TR
dc.contributor.departmentİnsan Haklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-10T08:23:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record