Show simple item record

dc.contributor.advisorAYHAN KURU, Çiğdem
dc.contributor.authorGüvenç, Büşra
dc.date.accessioned2023-02-10T11:50:05Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29298
dc.description.abstractGuvenc B. Investigation of the Validity and Reliability of Wrist and Hand Joint Range of Motion Measurements by Internet Based Goniometer. Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Master of Science Thesis, Ankara, 2023. The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of Internet-based goniometer in the range of motion measurement of wrist and hand. Twenty-six healthy individuals aged 19-57 years participated in the study. Measurements were taken on 49 hands. The validity of the method was evaluated by examining the agreement between the internet-based goniometric measurement and the universal goniometer measurement results, which is accepted as the gold standard. There was a strong agreement between the internet based goniometer and the universal goniometer (ICC=0,686-982) and a positive middle to very high correlation (r=0,522-964; p<0,001). There was a significant difference in forearm supination; thumb MCP extension; 4th Finger MCP flexion/extension, PIP flexion and DIP flexion; 5th Finger DIP flexion between the Internet-based goniometer and the universal goniometer. Bland-Altman plots further showed the agreement between two measurement methods. The intra-rater reliability (ICC=0,797 - 0,997) and inter-rater reliability (ICC=0,764-0,989) was found strong. The standard error of measurements were low (1,445 and 4,158). Minimal detectable chance ranged between 4,005 and 11,524. The internet-based goniometer has been found to be a valid and reliable method for measuring wrist and hand range of motion. The standardized digital measurement method could provide additional benefits to physiotherapist in telemonitoring. Keywords: telerehabilitation; telemonitoring; hand rehabilitation; protractor; measurement; screenshots; photography;tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttelerehabilitasyontr_TR
dc.subjectteleizlemtr_TR
dc.subjectel rehabilitasyonutr_TR
dc.subjectprotractortr_TR
dc.subjectdeğerlendirmetr_TR
dc.titleİnternet Bazlı Gonyometre ile Ölçülen El Bileği ve El Eklem Hareket Açıklığı Ölçümlerinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGüvenç B. İnternet Bazlı Gonyometre ile Ölçülen El Bileği ve El Eklem Hareket Açıklığı Ölçümlerinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023. Çalışmanın amacı, internet bazlı gonyometre ile ölçülen el bileği ve el eklem hareket açıklığı ölçümlerinin geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktı. Çalışmaya 19-57 yaşları arasında 26 sağlıklı yetişkin birey dahil edilmiş ve 49 el üzerinden ölçüm yapılmıştır. Geçerlik için internet bazlı gonyometrik ölçüm ile universal gonyometre ölçüm sonuçları arasındaki uyum incelenmiştir. Deneyimli değerlendirici ölçümleri ve universal gonyometrik ölçüm arasında pozitif yönde orta ile çok yüksek arasında ilişki (r=0,522-964; p<0,001) saptanmıştır. Deneyimli değerlendirici ve universal gonyometrik test arasındaki uyum güçlü bulunmuştur (ICC=0,686-982). İnternet bazlı gonyometre ve universal gonyometrik ölçüm arasında, önkol supinasyon; başparmak MKF ekstansiyon; 4. Parmak MKF fleksiyon, ekstansiyon, PİF fleksiyon ve DİF fleksiyon; 5. Parmak DİF fleksiyon ölçümlerinde istatistiksel olarak fark kaydedilmiştir. Değerlendirmeler arasındaki farklar Bland-Altman grafikleri ile incelendiğinde tüm eklem hareketleri için değerlerin iki uyum sınırları içinde olduğu kaydedilmiştir. İnternet bazlı gonyometre için değerlendiriciler içi (ICC=0,797 - 0,997) ve değerlendiriciler arası (ICC=0,764-0,989) güvenirlik güçlü bulunmuştur. Eklem hareket ölçüm hatalarının küçük olduğu (1,445-4,158) ve minimal değişimin 4,005-11,524 aralığında olduğu kaydedilmiştir. İnternet bazlı gonyometre el ve el bileği normal eklem hareketlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir yöntemdir. Çalışmamızda geliştirilen dijital standardize ölçüm yöntemi fizyoterapistlere teleizlem uygulamalarında katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: telerehabilitasyon; teleizlem; el rehabilitasyonu; protractor; değerlendirme; ekran görüntüsü; fotoğraflamatr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-08-15T11:50:05Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record