Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Şirin
dc.contributor.authorAkbas, Fatmagül
dc.date.accessioned2023-02-16T08:38:26Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-17
dc.identifier.citationAKBAŞ, Fatmagül (2023). "Trabzon’daki Geleneksel Oyuncakların Halkbilimi Açısından İncelenmesi". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29322
dc.description.abstractDeciphering the creativity of children and adults in the context of traditional ecological knowledge and identified with childhood, toys ensure the preservation of traditional knowledge and the transmission of culture between generations. Toys produced by using materials in the ecological environment serve the individual to recognize the environment he belongs to and socialize with the games produced around toys within the scope of cultural forms. In addition, the construction of toys and the establishment of games with them support the cognitive and physical development of the individual. Toys are the product of material culture, which has cultural, social, geographical and economic features, and have entered the field of study of many social and human sciences. At the same time, the fact that this study was carried out within the framework of the discipline of folklore, which is at the crossroads of many sciences, led to the use of different disciplines. Trabzon was chosen as the sample area in this study. The toys compiled from here were examined within the framework of the discipline of folklore. In the first part of the thesis, the conceptual framework of game and toy was drawn, and the studies about toys were introduced. In the second part, general information about the historical, geographical and socio-economic characteristics of Trabzon is given. In the third part, the materials used in the creation of the toys collected from the area, the stages of creation, the gender difference in the choice of toys, and the information about the way of playing are presented together with their photographs. The compiled toys were examined in terms of being a part of the performance within the framework of the product, the product maker and the product player. During the process from the procurement of raw materials to the viii construction of the toy, folkloric elements were identified and the traditional game variety formed around it was determined. Thus, the birth and formation of these toys within culture have been revealed, and the cultural elements formed around them have been examined from the perspective of folklore.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGelenektr_TR
dc.subjectMaddî kültürtr_TR
dc.subjectGeleneksel oyuncaktr_TR
dc.subjectGeleneksel oyuntr_TR
dc.subjectTrabzontr_TR
dc.titleTrabzon’daki Geleneksel Oyuncakların Halkbilimi Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇocuk ve yetişkinlerin geleneksel ekolojik bilgi bağlamındaki yaratıcılıklarını ortaya koyan ve çocukluk çağıyla özdeşleşmiş olan oyuncaklar geleneksek bilginin korunmasını, kültürün kuşaklar arasındaki aktarımını sağlamaktadır. Ekolojik çevredeki malzemeler kullanılarak üretilen oyuncaklar bireyin ait olduğu çevreyi tanımasına ve kültürel formlar kapsamında oyuncaklar etrafında üretilen oyunlarla toplumsallaşmasına hizmet etmektedir. Bunun yanı sıra oyuncakların yapımı ve onlarla oyun kurulması bireyin bilişsel ve fiziksel gelişimini desteklemektedir. Oyuncaklar, bünyesinde kültürel, sosyal, coğrafî ve ekonomik özellikler taşıyan maddî kültür ürünüdür ve sosyal, beşerî birçok bilimin inceleme alanına girmiştir. Aynı zamanda bu çalışmanın, birçok bilimin kavşak noktasında yer alan halkbilimi disiplini çerçevesinde yapılmış olması farklı disiplinlerden yararlanılmasını doğurmuştur. Bu çalışmada Trabzon örneklem alan olarak seçilmiştir. Buradan derlenen oyuncaklar halkbilimi çerçevesinde incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde, oyun ve oyuncağa ilişkin kavramsal çerçeve çizilmiş, oyuncak hakkında yapılmış çalışmalar tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Trabzon’un tarihi, coğrafî ve sosyo-ekonomik özellikleri hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise sahadan derlenen oyuncakların yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları, oyuncak tercihinde cinsiyet farklılığı, oynanış şekline ait bilgiler fotoğraflarıyla birlikte göz önüne serilmiştir. Derlenen oyuncaklar ürün, ürünü yapan ve ürünle oynayan çerçevesinde performansın parçası oluşu bakımından incelenmiştir. Ham madde temininden oyuncağın yapımı aşamasına kadar gerçekleşen süreç boyunca halkbilimsel unsurlar saptanmış ve etrafında şekillenen geleneksel oyun çeşitliliği tespit edilmiştir. Böylece söz konusu oyuncakların kültür vi içinde doğuşu ve şekillenişi ortaya koyulmuş, etraflarında oluşan kültürel unsurlar halkbilimi perspektifinden incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-16T08:38:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record