Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Dilek
dc.contributor.authorTaşın, Şeyma Nur
dc.date.accessioned2023-02-21T11:14:42Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-27
dc.identifier.citationTaşın, Ş.N., Türkiye Diyetisyenler Derneği’ne Kayıtlı Diyetisyenlerin İklim Krizinin Beslenmeye Olan Etkileri Konusundaki Farkındalık Durumlarının ve İklim Krizini Önleme Konusundaki Yaklaşımlarının Saptanması Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Gıda Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29346
dc.description.abstractSustainable nutrition concept is one of the most important themes of global public health. The theme is linked with the holistic approach of health. In this research, it is aimed to determine the awareness of dietitians who are members of the Turkish Dietitians Association about the impact of the climate crisis on nutrition, to define their views and approaches on the prevention of the climate crisis, to have the opinions of dietitians on how to reflect the concept of the climate crisis in practice. The research was designed as a descriptive study. 114 volunteer dietitians who are members of the Turkish Dietetic Association participated in the study. A questionnaire including of five parts was applied online between 12 August 2021 and 18 April 2022. SPSS (IBM SPSS Statistics23.0) package program was used for the analysis of statistical data. Ethical Board approval and institutional permission were obtained. 99.1% of dietitians participated in the study know the concept of climate crisis and 97.4% of them know the concepts of sustainable nutrition, and 89.6% of them think that the climate crisis requires sustainable nutrition. While 86.9% of dietitians think that the climate crisis requires sustainable nutrition, 90.4% think that the climate crisis concerns dietitians. It has been observed that most of the dietitians who graduated from the faculty before 2010 know the concept of climate crisis. (p=0.022) Dietitians having healthy eating habits are more familiar with the concept of climate crisis than those with unhealthy eating habits (p=0.01). Those who know the concept of climate crisis are aware of the concept of sustainable nutrition significantly more than those who do not (p=0.00). In conclusion, activities in order to improve the awareness of the dietitians about climate crisis and sustainable nutrition are recommended to be conducted.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectdiyetisyentr_TR
dc.subjectbilgitr_TR
dc.subjectiklim krizitr_TR
dc.subjectyaklaşımtr_TR
dc.subjectbeslenmetr_TR
dc.subjectsürdürülebilirliktr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleTürkiye Diyetisyenler Derneği’ne Kayıtlı Diyetisyenlerin İklim Krizinin Beslenmeye Olan Etkileri Konusundaki Farkındalık Durumlarının ve İklim Krizini Önleme Konusundaki Yaklaşımlarının Saptanması Araştırmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSürdürülebilir beslenme kavramı küresel halk sağlığının önemli konuları arasındadır. Kavram, sağlığın tümelci yaklaşımı ile ilişkilidir. Bu araştırmada, Türkiye Diyetisyenler Derneği üyesi diyetisyenlerin; iklim krizinin beslenmeye olan etkisi konusundaki farkındalık durumlarının belirlenmesi, iklim krizinin önlenmesi konusundaki görüş ve yaklaşımlarının saptanması, iklim krizi kavramının diyetisyenlik uygulamalarına yansıtılabilmesi için diyetisyenlerin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma, tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya, Türkiye Diyetisyenler Derneği’ne üye 114 gönüllü diyetisyen katılmıştır. Katılımcılara yönelik çevrimiçi olarak 12 Ağustos 2021 ve 18 Nisan 2022 tarihlerinde beş bölümden oluşan veri toplama formu uygulanmıştır. İstatistiksel verilerin analizi için SPSS (IBM SPSS Statistics23.0) paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın yapılması için etik kurul ve kurumsal izinler alınmıştır. Araştırmaya katılan diyetisyenlerin %99,1’i iklim krizi kavramını ve %97,4’ü sürdürülebilir beslenme kavramlarını bilmektedir ve %89,6’sı iklim krizinin sürdürülebilir beslenmeyi gerektirdiğini düşünmektedir. Diyetisyenlerin %86,9’u iklim krizinin sürdürülebilir beslenmeyi gerektiğini düşünürken %90,4’ü iklim krizinin diyetisyenleri ilgilendirdiğini düşünmektedir. Fakülteden 2010 yılından önce mezun olan diyetisyenlerin daha çoğunun iklim krizi kavramını bildiği görülmüştür (p=0,022). Beslenme alışkanlığı sağlıklı olan diyetisyenler sağlıksız olanlara göre iklim krizi kavramını daha fazla sıklıkta bilmektedir (p=0,01). İklim krizi kavramını bilenler bilmeyenlere göre anlamlı olarak daha fazla sürdürülebilir beslenme kavramını bilmektedir (p=0.00). Sonuç olarak; diyetisyenlerin iklim krizi ve sürdürülebilir beslenme konusunda farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-08-26T11:14:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record