Show simple item record

dc.contributor.advisorCan Daşkın, Nilüfer
dc.contributor.authorDüzün, Nakşidil
dc.date.accessioned2023-02-27T05:41:11Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-12-27
dc.identifier.citationDüzün, N. (2022). Orientation to Teacher Identity as an Interactional Resource in L2 Testing and Evaluation Classroom Interaction in a Teacher Education Context. (Unpublished master's thesis). Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences, Ankara, Turkey.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29382
dc.description.abstractStudies of interaction-based reflective practices in training pre-service English teachers have been gaining momentum; however, the micro-analysis of classroom interactional processes emerging in teacher education programs have not been adequately investigated. Besides, interaction studies conducted with L2 pre-service teachers mostly focus on “how to teach?” question and “how to test?” remains scarce. Drawing on multimodal Conversation Analysis (CA), this study investigates an English Language Testing and Evaluation (ELTE) course in an undergraduate program and presents a micro-analysis of language test item reviewing (IR) sessions in this course. The analysis reveals an interactional practice of the L2 teacher educator, Orientation to Teacher Identity (OTI), emerging in test item problematization (TIP) sequences to either problematize the test items or to elaborate on the problems. In both cases, the L2 teacher educator positions the L2 teacher trainees as actual English teachers in interaction, assigns a set of responsibilities relating to English teaching and testing, and charges them with displaying these responsibilities when writing language test items. These findings implicate that teacher educators may exploit pre-service teachers’ identities for enacting professional actions. Also, L2 teacher trainees can benefit from dialogic reflection sessions to improve their practice of language test item writing. Lastly, problems in the trainees’ test items highlight the importance of developing their language awareness necessary for pedagogical and/or professional activities. Overall, classroom interaction research exploring ELTE course context may unveil the interactional and pedagogical processes that contribute to the development of pre-service English teachers’ L2 testing and evaluation knowledge and skills.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectConversation analysistr_TR
dc.subjectL2 teacher educationtr_TR
dc.subjectLanguage testingtr_TR
dc.subjectTeacher identitytr_TR
dc.subjectPositioningtr_TR
dc.titleOrientation to Teacher Identity as an Interactional Resource in L2 Testing and Evaluation Classroom Interaction in a Teacher Education Contexttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesinde etkileşime dayalı yansıtıcı uygulamalara yönelik çalışmalar ivme kazanmaktadır; ancak, öğretmen eğitimi programlarında ortaya çıkan sınıf içi etkileşim süreçleri yeterince araştırılmamıştır. Ayrıca, ikinci/yabancı/ek dil (YD) öğretmeni adaylarıyla yürütülen etkileşim çalışmaları çoğunlukla “nasıl öğretilir?” sorusu üzerine yoğunlaşırken “nasıl test edilir?” sorusuna yönelik etkileşim tabanlı araştırmalar yetersiz kalmaktadır. Çok modlu Konuşma Çözümlemesinden (KÇ) yararlanan bu çalışma, YD öğretmen adaylarının lisans programlarında aldıkları Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme derslerindeki doğal oluşumlu sınıf etkileşimini araştırmakta ve bu derslerdeki dil testi maddesi inceleme oturumlarının mikro analizini sunmaktadır. Yapılan çalışma ya test maddelerini sorunsallaştırmak ya da sorunları detaylandırmak için test maddesi sorunsallaştırma dizilerinde ortaya çıkan Öğretmen Kimliğine Yönelim (ÖKY) etkileşim kaynağını ortaya koymaktadır. Her iki durumda da YD öğretmen eğitmeni, YD öğretmen adaylarını etkileşim içinde gerçek İngilizce öğretmenleri olarak konumlandırır, İngilizce öğretme ve test etmeyle ilgili bir dizi sorumluluk atar ve onları dil testi öğeleri yazarken bu sorumlulukları sergilemekle görevlendirir. Bu bulgular, öğretmen eğitmenlerinin, mesleki eylemleri hayata geçirmek için öğretmen adaylarının kimliklerini kullanabileceklerini göstermektedir. Ayrıca, YD öğretmeni adayları, dil testi öğesi yazma uygulamalarını geliştirmek için diyalojik yansıtma oturumlarından yararlanabilirler. Son olarak, kursiyerlerin test maddelerindeki hatalar, onların dil farkındalıklarını geliştiren pedagojik ve/veya mesleki etkinliklere katılma gerekliliklerini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bir İngilizce ölçme ve değerlendirme dersi bağlamında yürütülen sınıf içi etkileşim araştırması, YD öğretmen adaylarının Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunan etkileşimli ve pedagojik süreçleri ortaya çıkarabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-27T05:41:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record