Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuşoğlu, Mine Canan
dc.contributor.authorBulut, Ezgi
dc.date.accessioned2023-02-27T05:43:40Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.citationBulut, E. (2023). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Öz-yeterlilik İnançları ve Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29385
dc.description.abstractThe purpose of this research is to investigate pre-school teachers’ self-efficacy beliefs on out of school activities and learning practices. The research has utilized exploratory mixed pattern method using both qualitative and quantitative patterns. The quantitative data of the research has been collected through “Pre-school Teacher Personal Inquiry Questionnaire” and “Out of School Learning Activities Teachers Self Efficacy Belief Scale”. Accordingly, 241 pre-school teachers that are employed by private and public schools under MEB in six central provinces of Ankara (Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Altındağ and Keçiören) has been selected. The sample was researched covering four main factors: 1) Preparation Self Efficacy 2) Application and Assessment Self Efficacy 3) Teaching Support Self Efficacy 4) Knowledge and Experience Self Efficacy. The research investigated the relationship between pre-school teachers score on self-efficacy beliefs on out of school learning activities and variables such as, teachers’ educational status, age, year of professional experience, type of institution they work for and training teachers received on out of school learning activities. As for the qualitative dimension of the research, 15 of teachers who have taken part in the questionnaire part of research volunteered and they have been applied the “Out-Of-School Learning Practices Semi Structured Interview Form”. The interviews have comprehensively revealed teachers practices and attitudes on out of school learning. Analysis of the findings have shown that there is a meaningful relationship between pre-school teachers score on self-efficacy beliefs and training they received on out of school learning activities. Teachers who have positively approached out of school learning activities, have voiced their difficulties on planning and applying those activities and shared their recommendations on increasing the quality and frequency of out of school activities.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOkul dışı öğrenmetr_TR
dc.subjectOkul öncesi eğitimtr_TR
dc.subjectÖz-yeterlilik inançlarıtr_TR
dc.subjectOkul dışı öğrenme ortamlarıtr_TR
dc.subjectOkul dışı öğrenme uygulamalarıtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Öz-yeterlilik İnançları ve Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme etkinliklerine ilişkin öz yeterlik inançları ve okul dışı öğrenme uygulamaları incelenmiştir. Çalışmada nicel ve nitel desenin bir arada kullanıldığı açıklayıcı karma desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu için, “Okul Öncesi Öğretmeni Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Dışı Öğrenme Faaliyetlerine Yönelik Öğretmen Öz Yeterlik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Ankara’da bulunan altı merkez ilçede (Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Altındağ ve Keçiören) MEB’e bağlı özel ve resmi okul öncesi kurumlarında görev yapan 241 öğretmenin okul dışı öğrenme faaliyetleri; 1) Hazırlık Öz Yeterliliği 2) Uygulama ve Değerlendirme Öz Yeterliliği 3) Öğrenmeyi Destekleme Öz Yeterliliği 4) Bilgi ve Deneyim Öz Yeterliliği şeklinde dört faktör ile incelenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme faaliyetlerine ilişkin öz-yeterlilik inançlarının; eğitim durumu, yaş, mesleki deneyim yılı, çalıştıkları kurum türü ve okul dışı öğrenme uygulamaları ile ilgili eğitim alma durumuna göre farklılık gösterme durumu incelenmiştir. Araştırmanın nitel boyutu için ise; ölçek uygulamasına katılmış, gönüllü 15 öğretmene araştırmacı tarafından geliştirilen “Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler ile okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme uygulamaları ve görüşleri kapsamlı bir şekilde ortaya konulmuştur. Bulgular incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme faaliyetlerine ilişkin öz yeterlilik inançları puanları ile okul dışı öğrenme ile ilgili eğitim alma durumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Okul dışı öğrenme uygulamaları ile ilgili olumlu görüş belirten öğretmenler, planlama ve uygulama aşamasında zorluk yaşadıklarını dile getirmiş ve okul dışı öğrenme uygulamalarının kalite ve sıklığının arttırılması için önerilerini belirtmişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-01T05:43:40Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record