Show simple item record

dc.contributor.advisorUysal, Hacer Hande
dc.contributor.authorIşık Khan, İrem
dc.date.accessioned2023-02-27T05:52:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-11-18
dc.identifier.citationIşık Khan, İ. (2023). The Effects of L2 Reading Practice of Storybooks on Enhancing Young Learners' Vocabulary Knowledge [Master's Thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29409
dc.description.abstractThis case study intends to investigate young learners’ L2 vocabulary learning through reading storybooks, particularly focusing on their target word recognition. It also aims to find out the possible gains and effects of using interactive digital materials in an online reading program. The research was conducted with a class composed of thirteen 5th-grade students at a private school in Kayseri. They were involved in an online extensive reading program where they were instructed to complete reading and activities individually, then study with their teacher and friends on a platform where they could view interactive activities. A pre-test was implemented to identify unknown words and create a list of target words. After ten reading sessions, students were required to take a post-test. Moreover, the research journals were regularly logged into and focus group interviews along with an interview with the practitioner teacher were implemented. While the numerical data obtained represents that students’ vocabulary recognition levels were quite high, qualitative data materials have brought many other details to light, and the findings were evaluated by using content analysis. The findings indicated that the process had contributed mainly on supporting L2 learning which helped to discover positive effects on learners’ willingness, motivation and curiosity, variety in resources, opportunities for vocabulary retention, and increase in reading pace. On the other hand, the findings also demonstrated contributions on supporting learner autonomy which were explored as independent learning, a habit of reading in L2, effective note taking and having a sense of responsibility in learning.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVocabularytr_TR
dc.subjectYoung learnerstr_TR
dc.subjectReadingtr_TR
dc.subjectİnteractive storybookstr_TR
dc.subjectSLAtr_TR
dc.subjectVocabulary learningtr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleThe Effects Of L2 Reading Practice Of Storybooks On Enhancing Young Learners’ Vocabulary Knowledgetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu durum çalışması çocukların hikaye kitapları okuma yoluyla, özellikle hedef kelimeleri tanımalarına odaklanarak ikinci dilde kelime öğrenimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çevrimiçi bir okuma programında interaktif dijital materyallerin kullanımının olası kazanımlarını ve etkilerini bulmayı da amaçlamaktadır. Araştırma, Kayseri’de bir özel okuldaki 13 beşinci sınıf öğrencisinden oluşan bir sınıf ile gerçekleştirilmiştir. Seçilen her kitap için bireysel okuma yapmaları ve tüm okuma sonrası aktiviteleri bireysel olarak tamamlayıp sonrasında interaktif aktiviteleri görüntüleyebilecekleri bir platform üzerinde öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte çalışmaları istenen bir kapsamlı okuma programına dahil edilmişlerdir. Bilinmeyen kelimeleri belirlemek ve hedef kelimelerden oluşan bir liste ortaya çıkarmak için bir ön-test uygulanmıştır. On okuma oturumu sonunda, öğrencilere son-test uygulanmıştır. Aynı zamanda, araştırma günlükleri tutulmuş ve uygulamacı öğretmen ile birlikte bir görüşmenin yanı sıra bir de odak grubu görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Sayısal veriler öğrencilerin kelime tanıma seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu gösterirken, nitel veri materyalleri diğer birçok detayı gün ışığına çıkarmış ve bulgular, içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Bulgular sürecin temel olarak ikinci dil öğrenimini destekleyen katkıları olduğunu göstermiş, ki bu da öğrencilerin isteklilikleri, motivasyonları ve merakları üzerine pozitif etkileri, kaynaklardaki çeşitliliği, kelimeleri bellekte tutma fırsatlarını, ve okuma hızındaki artışı keşfetmeye yardımcı olmuştur. Öte yandan bulgular, öğrenci özerkliğini destekleyen katkıları da ortaya çıkarmış ve bunlar bağımsız öğrenme, ikinci dilde okuma alışkanlığı geliştirme, etkili not tutma ve öğrenmede sorumluluk duygusu olarak keşfedilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-27T05:52:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record