Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorBadem, Ayşe
dc.date.accessioned2023-02-27T05:57:14Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-24
dc.identifier.citationBadem, A. (2023). Word serach sequences in video-mediated task-oriented virtual exchange interactions. Unpublished master’s thesis. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29417
dc.description.abstractTelecollaboration enables geographically dispersed foreign language speakers to communicate with each other in the target language, and many researchers have investigated various interactional practices that L2 learners use in these online settings. However, word search practices as a common interactional practice at talk have remained underexplored in online interactional settings. The dataset of this thesis is based on a telecollaboration (also known as virtual exchange, online intercultural exchange) project between a Turkish and a Tunisian university. The project was carried out with the participation of 19 students from each university in a three-week period. Adopting conversation analysis as the research methodology and conducting a micro-analytic investigation into the screen recordings of two dyads’ task-enhanced video-mediated interactions, this study describes the various practices that participants employ specifically at the onset of the search and when the search is in progress. The analysis shows that the participants use both verbal utterances and embodied actions such as gestures and screen-based actions to indicate the initiation of the search and request help from the co-participant when the speaker is unable to resolve the trouble himself/herself. Depending on how the co-participant responds to the invitation, two ways of accomplishing word searches become visible, (i) word searches are completed by the original speaker (self-initiated / self-completed) and (ii) co-participants are involved in the search in other cases (self-initiated / other-completed). However, not all word search sequences end with the resolution in the data of this study. Therefore, the abandonment of word searches has also been examined under the scope of this thesis. This study brings insights into video-mediated task-oriented L2 interactions and provides pedagogical implications for language teachers, language learners, and task designers. Keywords: word search; video-mediated interaction; telecollaboration, Conversation Analysis, task- enhanced L2 interactiontr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWord searchtr_TR
dc.subjectVideo-mediated interaction
dc.subjectTelecollaboration
dc.subjectConversation analysis
dc.subjectTask- enhanced L2 interaction
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleWord Search Sequences İn Video-Mediated Task-Oriented Virtual Exchange İnteractionstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTeleişbirliği, coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan yabancı dil kullanıcılarının hedef dilde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamaktadır ve birçok araştırmacı, yabancı dil öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda kullandıkları çeşitli etkileşimli uygulamaları araştırmıştır. Bununla birlikte, konuşmada yaygın bir uygulama olarak kelime arama uygulamaları, çevrimiçi etkileşimli ortamlarda yeterince araştırılmamıştır. Bu tezin veri seti, bir Türk ve bir Tunus üniversitesi arasındaki bir teleişbirliği (sanal değişim, çevrimiçi kültürlerarası değişim olarak da bilinir) projesine dayanmaktadır. Proje, her üniversiteden 19 öğrencinin katılımıyla üç haftalık bir süreçte gerçekleştirildi. Konuşma çözümlemesi metodolojisini benimseyen ve iki ikilinin görev temelli video aracılı etkileşiminin ekran kayıtlarını mikro analitik bir şekilde inceleyen bu çalışma, katılımcıların kelime aramanın başlangıcında ve kelime arama devam ederken kullandıkları çeşitli uygulamaları göstermeyi amaçlamaktadır. Analiz, katılımcıların aramanın başladığını belirtmek için hem sözlü ifadeleri hem de jestler ve ekran tabanlı eylemler gibi somutlaştırılmış eylemleri kullandıklarını ve konuşmacı sorunu kendi başına çözemediğinde ortak katılımcıdan yardım istediğini göstermektedir. Eş katılımcının daveti nasıl ele aldığına bağlı olarak, kelime aramayı gerçekleştirmenin iki yolu ortaya çıkmıştır. Bazı durumlarda, kelime aramaları orijinal konuşmacı tarafından tamamlanır (kendi kendine başlatılan/kendi kendine tamamlanan), diğer durumlarda ise ortak katılımcılar aramaya dahil edilir (kendi kendine başlatılan/diğerleri tarafından tamamlanan). Ancak, bu çalışmada yer alan tüm kelime arama dizileri çözüm ile sonlanmamaktadır. Bu nedenle kelime aramanın terk edilmesi de bu tez kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmanın hem dil öğretmenleri hem de dil öğrenenler için pedagojik çıkarımlar sağladığına inanılmaktadır. Anahtar Kelimeler: kelime arama; video aracılı etkileşim; teleişbirliği, Konuşma Çözümlemesi, görevle temelli yabancı dil etkileşimitr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-27T05:57:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record