Show simple item record

dc.contributor.advisorEmrali, Refa
dc.contributor.authorUzun, Derya
dc.date.accessioned2023-02-28T11:33:08Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-13
dc.identifier.citationAlbayrak, Ahmet. (2011). Seville, Freud, Bacon Ve Tuymans’ın Paletindeki Çileli Beden Teorisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, s. 2. Ancet, Pierre. (2010). Ucube Bedenlerin Fenomenolojisi. (E. Topraktepe, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Ansen, Selen. (2012). Berlinde De Bruyckere: Yara. Arter. Erişim: 22.05.2020. https://www.arter.org.tr/yayin-detay/berlinde-de-bruyckere-yara/18 Arendt, Hannah. (1996). Şiddet Üzerine. Bülent Peker (Ed.) Cogito: Şiddet, s. 7-21. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Arı, M., Dutlu, D. (2020). Foucault ve Agamben Düzleminde Biyo-Politika, Dergi Park, 4, s. 168. Askew, L., Taylor, R. (2008). Magdalena Abakanowicz, Embryology, 1978-80. TATE. Erişim: 12.05.2019. https://www.tate.org.uk/art/artworks/abakanowicz-embryology-t12958 Atayman, Veysel. (2003). Şiddetin Mitolojisi. İstanbul: Donkişot Yayınları. Aytaç, Ömer. (2005). Modern Bürokrasiler Ve Yabancılaşma Ethosu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, s. 328. Bal, Ali Asker. (2009). Çağdaş Türk Resminde İmge Örüntüsü Bağlamında Beden Temsilleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, 2, s 40. Baudrillard, Jean. (2018). Kötülüğün Şeffaflığı - Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme / Terörizmin Aynası. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Berlinde De Bruyckere. Saatchi Gallery. Erişim: 18.05.2022 https://www.saatchigallery.com/artist/berlinde_debruyckere Beyaz, Gülderen Görenek. (2017). Bilinen İlk Resimlerden Günümüze Resim Sanatında Siyah. İdil Dergisi, 6/39, s. 3324. Bilir, Ayşe. (2015). Magdalena Abakanowicz ve “Agora” Adlı Yerleştirmesi. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 5 / 2, s. 179-180. Boynukalın, A. R., Doğan, N. (2020). Tektipleşen Beden Ve Siborg Sanat, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, / ISSN: 1309-9302, s. 887. Chul Han, Byung. (2016). Şiddetin Topolojisi. (D. Zaptçıoğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Çabuklu, Yaşar. (2006). Bedenin Farklı Halleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık. Çelebi, Vedat. (2013). J. P. Sartre Ve S. Kierkegaard’ın Varoluşçuluk Düşüncelerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, s. 2. Korkmaz, Aslıhan Yeşim. (2019) Mavi Ve Pembe Dönemleriyle Picasso. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, s.4. Çil, Hüseyin. (2017). Toplumsal Dünyanın Bedensel Terimleri: Durkheim, Simmel Ve Weber Sosyolojisinde Bedenin Yeri. SEFAD 37, s. 460. Dede, Bayram. (2018). Alman Ekspresyonist Sanat Eserinde Estetiksizleştirmenin Nedenleri. Ulak Bilge, 6/ 29, s. 1321. Ergüden, Işık. (1996). Örnek Bir Şiddet Mekanı: Hapishane. Cogito: Şiddet. s. 109-116. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Feyzioğlu, Hülya Ulaş. (2008). Otorite Nesnesi Olarak Beden / Yabancılaştırılan Beden. Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları, 19, s. 92. Foster, Hal. (2017). Gerçeğin Geri Dönüşü (E. Hoşsucu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foster, Hal. (2011). Zoraki Güzellik. (Ş. Kaptan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Issa, Ahmed. (2013). Backs by Magdalena Abakanowicz (1976-1980). Culture Mechanism. Erişim: 12.05.2020. http://culturemechanism.blogspot.com/2013/04/backs-by-magdalena-abakanowicz-1976-1980.html İbrişim, Deniz Gündoğan. (2017). Failin Travması: Travmanın İnsani Zemini Üzerine Düşünmek, Oggito. Erişim: 19.01.2020. Jacob, Mary Jane. (2013). Magdalena Abakanowicz'in “İnsanlık Serüveni / The Human Adventure” Sergi Kataloğu. (R. Bragner, Çev.) İstanbul: Akbank Sanat. s.36 Kacakkova. (2011). İnanç Krizi: Holbein’ın Tablosu Karşısında Dostoyevski. Erişim: 26.02.2022. https://mutlaktoz.wordpress.com/2011/10/23/holbeinin-tablosu-karsisinda-dostoyevski/ Kandinsky, Wassily. (2001). Sanatta Ruhsallık Üzerine. (G. Ekinci, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları. Kaya, Meltem. (2019). Zygmunt Bauman Ve Akışkan Modernite Kuramına Genel Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12, s. 62. Keskin, Ferda. (1996). Focault’da Şiddet Ve İktidar. Cogito: Şiddet. s. 117-122. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Kılıç, Çiğdem. (2008). Antonin Artaud Ve Şiddet. Yaşar Üniversitesi Dergisi 3/10, s. 1261. Le Breton, David. (2016). Ten ve İz / İnsanın Kendini Yaralaması Üzerine. (İ. Yerguz, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. Madeline. (2017). Magdalena Abakanowicz, Backs, 1976-82. Women in Art History. Erişim: 12.05.2019. https://madelinesarthistoryblog.wordpress.com/2017/05/09/magdalena-abakanowicz-backs-1976-82/ Meisel, Martin. (2019). Kaos İmgelemi / Kaosu Şekillendirmek. (M. Moralı, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Michalska, Magda. (2021). Scandalous World of Hans Bellmer: Dolls, Ropes, and Erotic Photography. DailyArt Magazine. Erişim: 20.10.2021. http://www.dailyartmagazine.com/scandalous-world-of-hans-bellmer/ Moses, Rafael. (2018). Şiddet Nerede Başlıyor? Ayşe Kul (Çev.) Cogito: Şiddet. s. 23-27. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Müller, Lothar. (2018). Beyaz Büyü: Kağıdın Çağı (S. Altınçekiç, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Oskay, Ünsal. (1996). Efendi/Köle İlişkisi Açısından Şiddet Ve Görünümleri Üzerine. Cogito: Şiddet. s. 185-195. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Pösteki, Nigar. (2019). Şiddet, Sinema Ve İletişim. Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi 52, s.15 Sarıbaş, Ayşen. (2019). Sanatta Şiddet. Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi, 52, s. 29 Su, Süreyya. (2017). Güzelin ve Çirkinin Ötesinde / Estetiğin Halleri. İstanbul: Can Yayınları. Teber, Serol. (2009). Melankoli: Normal Bir Anomali. İstanbul: Say Yayınları. Terbaş, Özden. (2012). Boyalı Kuş’un Kanat Sesleri. Cogito: Tuhaflık ve Yaratıcılık. s. 137-148. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Yılmaz, Suzan Tepe. (2016). Geçmişten Bugüne Kimlik Göstergesi Olarak Sanat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 42, s. 997.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29432
dc.description.abstractIn this report titled "Trauma and the Body in Art", it has been investigated how the concept of trauma has been explained in different ways in various branches of art from past to present, and how mental states such as stuckness, fragility, loneliness are handled in the field of plastic arts through the concept of body. In this study, personal research on the effects of trauma resulting from violence in the context of art, how we sustain life with these effects and how they make us feel are presented. The origin and starting point of trauma has been enriched with the concepts of capitalism, violence and expressionism, and in this direction, it has been matured with different forms through the body in the field of art. In the first part of the research, the phenomenon of violence that causes trauma, what kind of forms it appears in and its effects on the individual are explained. Subsequently, these effects were presented with examples through the concept of expressionism and the works of different artists. In the second part of the research, the phenomenon of capitalism and post-modernist art were analyzed. How depressions and mental troubles detach the individual from the modern world is explained in line with sample discourses from postmodern philosophers. In the third part, the concept of trauma and the reflections of the relationship between the body and plastic arts are explained with sample works by artists. Finally, in the fourth part, as a result of the study that emerged within all these concepts and facts, the reflections and forms of the concept of trauma on the body in the field of sculpture and its relationship with the material used in the works are shown.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectŞiddet
dc.subjectTravma
dc.subjectBeden
dc.subjectKapitalizm
dc.subjectSanat
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSanatta Travma ve Bedentr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPapertr_TR
dc.description.ozet“Sanatta Travma ve Beden” başlıklı bu raporda travma kavramının geçmişten günümüze kadar çeşitli sanat dallarında nasıl farklı yollarla anlatıldığı, sıkışmışlık, kırılganlık, yalnızlık gibi ruhsal durumların beden kavramı üzerinden plastik sanatlar alanında nasıl ele alındığı araştırılmıştır. Bu çalışmada sanat bağlamında şiddet sonucu ortaya çıkan travmanın etkileri, bu etkiler ile birlikte nasıl hayatı idame ettirdiğimizi ve bize ne hissettirdiğine dair kişisel araştırmalar sunulmuştur. Travmanın kökeni ve çıkış noktası kapitalizm, şiddet, dışavurumculuk kavramlarıyla zenginleştirilmiş, bu doğrultuda sanat alanında beden üzerinden farklı biçimlendirmelerle olgunlaşması sağlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde travmaya neden olan şiddet olgusunun, ne türden biçimlerde karşımıza çıktığı ve birey üzerinde etkileri anlatılmıştır. Devamında bu etkiler dışavurumculuk kavramı ile farklı sanatçı çalışmaları üzerinden örnekler ile sunulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde ise kapitalizm olgusu ile modernizm sonrası sanat irdelenmiştir. Bunalımların, ruhsal sıkıntıların bireyi modern dünyadan nasıl kopardığı, postmodern filozoflardan örnek söylemler doğrultusunda açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, travma kavramı ve beden ilişkisinin plastik sanatlara yansımaları, sanatçılardan örnek çalışmalar ile açıklanmıştır. Son olarak dördüncü bölümde, tüm bu kavram ve olgular dahilinde ortaya çıkan çalışmanın sonucunda, travma kavramının, heykel alanında beden üzerindeki yansımaları ve biçimleri, çalışmalarda kullanılan malzeme ile ilişkisi gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-28T11:33:08Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record