Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, Ayşen
dc.contributor.authorBakı, Melike
dc.date.accessioned2023-02-28T11:47:41Z
dc.date.issued2022-12-29
dc.date.submitted2022-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29434
dc.description.abstractThe materials used in the space are a principal factor in the process of interacting with the space and the perceptual evaluation of the space. The perceptual values of materials in interior design must also be taken into consideration by designers. The studies to reach perceptual assessments of materials used interior is limited. This thesis study was conducted to access perceptual evaluation data of materials used interior. The thesis is based on three main cases. ‘Design of the Research’ section covers the problem, purpose, and limitations of the research. In the ‘Theoretical Framework’ section, the literature search data for perception, space, and material topics, which are the main facts of the research, are included. In the thesis study, systematic review method was used to reach relevant results. The keywords of systematic review are ‘interior design, material, perception’. Keywords are searched in the ‘Scopus, Web of Science, Science Direct’ databases. The search criteria for the text are filtered as an article and the language is English. The final research was completed on 07.09.2022 and 126 studies are reached. The studies obtained from the databases, 36 were excluded because of the repetition. It has been checked whether the remaining 90 studies meet the eligibility criteria. The Studies that do not meet the criteria has been excluded from the systematic review, and 10 studies that meet the criteria have been included in the systematic review. The information about the functioning of the systematic review, the studies obtained from the databases, all the information about the selection processes of the studies are given in the ‘Materials and Methods’ section of the research. In the ‘Findings’ section of the research, the data of the studies included in the systematic review was retrieved, analyzed, compared. The findings obtained were transferred through narrative and presented in tables. The assessment of the findings was completed the ‘Discussion’ section. The ‘Conclusion’ section has a general assessment of the thesis study and suggestions for future studies have been presented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlgısal değerlendirmetr_TR
dc.subjectİç mekan tasarımıtr_TR
dc.subjectMekan algısıtr_TR
dc.subjectDuyulartr_TR
dc.subjectMalzemetr_TR
dc.titleİç Mekan Tasarımında Kullanılan Malzemelerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların Sistematik İncelemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanın mekanla etkileşim sürecinde ve mekanın algısal değerlendirmesinde mekanda kullanılan malzemeler önemli bir etkendir. İç mekan tasarımında malzemelerin algısal değerleri de tasarımcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. İç mekanda kullanılan malzemelerin algısal değerlendirmelerine ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu tez çalışması, iç mekanda kullanılan malzemelerin algısal değerlendirme verilerine ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Tez çalışması üç ana olgu üzerinde kurgulanmıştır. Araştırmanın problemine, amacına ve sınırlılıklarına yönelik bilgiler araştırmanın tasarımı bölümünde açıklanmıştır. Kuramsal çerçeve bölümünde araştırmanın ana olguları olan algı, mekan ve malzeme konularına yönelik literatür taraması verilerine yer verilmiştir. Tez çalışmasında, amaca uygun sonuçlara ulaşmak için sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Sistematik derlemenin anahtar kelimeleri ‘iç mekan, malzeme, algı’ olarak belirlenmiştir. Anahtar kelimeler, ‘Scopus, Web of Science, Science Direct’ veri tabanlarında taranmıştır. Çalışmaların metin türünün makale olması ve metin dilinin İngilizce olması yönünde tarama kriterleri daraltılmıştır. Veri tabanlarında en son tarama 07.09.2022 tarihinde yapılmış ve toplam 126 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Veri tabanlarından elde edilen çalışmalardan 36 adeti tekrar ettiği gerekçesiyle çıkarılmıştır. Kalan 90 adet çalışmanın uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmiştir. Uygunluk kriterlerini sağlamayan çalışmalar derlemeden hariç tutulmuş, kriterleri sağlayan 10 adet çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Sistematik derlemenin işleyişi hakkındaki bilgiler, veri tabanlarından elde edilen çalışmalar, çalışmaların seçim süreçlerine dair tüm bilgiler, araştırmanın gereç ve yöntem bölümünde aktarılmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünde sistematik derlemeye dahil edilen çalışmaların verileri çekilmiş, analiz edilmiş, karşılaştırmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular anlatı yoluyla aktarılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Bulguların değerlendirmesi tartışma bölümünde yapılmıştır. Sonuç bölümünde tez çalışmasına yönelik genel bir değerlendirme yapılmış ve gelecek çalışmalara dair öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-02-28T11:47:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record