Show simple item record

dc.contributor.advisorDemircan, Havva
dc.contributor.authorTopçu, Şeyma
dc.date.accessioned2023-03-01T11:26:30Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29437
dc.description.abstractThe game is an important phenomenon that accumulates with the culture over time and transforms into different forms, forming the present, reconstructing the unique diary of each era with materials taken from the past. The ’playing' human and animal have sometimes come together in order to maintain their own existence, and sometimes they have encountered the phenomenon of game in healing rituals. The studies and researches carried out within the scope of this thesis examine the ways in which the game has evolved from the physical dimension to the digital dimension in the historical process within the framework of the concepts of imitation-repetition-cyclicality. Based on the idea that everything in the universe has a beginning and an end, it is based on the view that this cycle of being is a field of game and creation. The German philosopher Friedrich Nietzsche, who thinks that the world is a cog / wheel, has the concept of ‘eternal recurrence’ and the Dutch historian-poet Johan Huizinga's view that the game is also older than culture are some of the starting points of this thesis. The reasons for the emergence of the desire to play and create in humans and the common points about the forms in which we encounter these impulses will be examined. This magical space in which all these relationships arise, the 'magic circle' in Huizinga's words, is a space where the act of creation takes place at an unexpected moment in the pleasure of existence, a space that the player is willing to create without expectation and voluntarily. This space also incorporates the universal into itself, turning art into a game. It is possible for a people to realize that themselves is present as an player in this field that goes to own essence, and can harmonize with the life cycle of the thoughts only by understanding the game impulse. Within the scope of this thesis, direct and metaphorical inferences/studies about the game will be made by examining the game images in physical-digital dimension. These works, which will be made with painting, installation, video-performance and assembly techniques, are ironic reflections of the play impulse that reveals the transformations of a person within himself and in society and cannot be included in the totality of life.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectVarlıktr_TR
dc.subjectÇembertr_TR
dc.subjectNietzschetr_TR
dc.subjectDöngüselliktr_TR
dc.subjectTekrartr_TR
dc.subjectMimesistr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleOyun İmgelerinde Döngüsel Arayışlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOyun, ilerleyen zaman içinde kültürle birlikte birikip farklı biçimlere dönüşerek bugünü oluşturan, her çağın kendine özgü güncelini geçmişten aldığı malzemelerle yeniden yapılandıran önemli bir olgudur. ‘Oynayan’ insan ve hayvan, kimi zaman kendi varlıklarını sürdürebilmek adına yan yana gelerek, kimi zaman ise sağaltma ritüellerinde oyun olgusuyla karşılaşmışlardır. Bu tez kapsamında yapılan çalışma ve araştırmalar, oyunun tarihsel süreç içinde fiziksel boyuttan dijitale evrilme biçimlerini taklit-tekrar-döngüsellik çerçevesinde inceler. Evrendeki her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu fikrine dayanarak bu varlık döngüsünün bir oyun ve yaratım alanı olduğu görüşü üzerine temellenir. Dünyanın bir çark/tekerlek olduğunu düşünen Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin ‘bengi dönüş’ kavramı ile Hollandalı tarihçi-şair Johan Huizinga’nın oyunun kültürden de eski olduğu görüşü bu tez çalışmasının çıkış noktalarındandır. İnsandaki oynama ve yaratma isteğinin ortaya çıkmasındaki sebepleri ve bu dürtülerle hangi biçimlerde karşılaştığımızla ilgili ortak noktalar incelenecektir. Tüm bu ilişkilerin ortaya konduğu bu sihirli alan, Huizinga’nın deyimiyle ‘magic circle’, yaratım ediminin var oluş hazzı içinde beklenmedik bir anda gerçekleştiği, oyuncunun çıkarsız ve gönüllü olarak yaratmaya istekli olduğu, evrenseli barındıran ve sanatı oyunlaştıran bir alandır. İnsanın kendi özüne giden bu alanda bir oyuncu olarak bulunduğunu fark edebilmesi ve düşüncenin yaşam döngüsüne uyumlanması yalnızca oyun dürtüsünün idrakiyle mümkündür. Bu tez kapsamında oyun imgelerinin fiziksel-dijital boyutta incelenmesiyle oyuna dair doğrudan ve metaforik çıkarımlar/çalışmalar yapılacaktır. Resim, enstalasyon, video-performans ve asamblaj teknikleriyle yapılacak olan bu çalışmalar, bireyin kendi ve toplum içindeki dönüşümlerini ortaya koyan ve hayatın bütünlüğüne dahil edilemeyen oyun dürtüsünün ironik yansımalarıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-01T11:26:30Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record