Show simple item record

dc.contributor.advisorBaysar Boerescu, Zuhal
dc.contributor.authorBayazıt Yılmaz, Burcu
dc.date.accessioned2023-03-01T13:42:13Z
dc.date.issued2023-02-20
dc.date.submitted2023-01-13
dc.identifier.citationBurcu BAYAZIT YILMAZ, Boşluk ve Devinimin Resim Dilinde Çözümlenmesi, 2023tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29438
dc.description.abstractThe equivalent of these concepts in art, such as space, motion, bond, infinity and extensions, will be analyzed by analyzing the language of painting and at the same time, their reflections in our art will be examined. They entered into an intense search for the war periods with the social effects of the 20th century, and now they have started many innovations in the name of art. In these searches, the location of the residents as a settlement has been a subject that has been examined. The sense of fullness brought about by the emptiness has supported new connectors and expanded the circle of concepts such as motion, space, time, space and space. The concept of emptiness, which was first shaped by the Far East service, was adopted a few hundred years later by influencing Western and Turkish art. Developing the church of the sense of eternity taught by the inhabitants of the universe and observing the movement of small changes sensorially helped shape the thesis topic. Images that turned into routine linear movements instead of objective objects positioned on universe studies began to become nameless and formless. In addition to this, he published an article on the subject of motion by continuing the lines that interpenetrate each other in the void. In the first part, a general definition will be given to the concept of emptiness. It will be exemplified together with the artists about the concept of literature science. The way in which the Concept of Void is handled in the East, the West and in Turkish art will be interpreted and at the same time, the works of the artists on the concept of Void will be mentioned. In the second part, the literature principles of motion, which is another concept, and a general definition are made. Finally, the applications related to the concepts discussed will be examined. Keywords: Space, movement, espacer, bond, paintingtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBoşluktr_TR
dc.subjectDevinim
dc.subjectEspas
dc.subjectBağ
dc.subjectResim
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleBoşluk ve Devinimin Resim Dilinde Çözümlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada boşluk, devinim, bağ, sonsuzluk ve uzantı gibi kavramların sanattaki karşılığını resim dilinde çözümleyerek ve aynı zamanda uygulama yapılarak günümüz sanatındaki yansımalarına bakılacaktır. 20. yüzyılın toplumsal etkileriyle savaş dönemlerini geçiren sanatçılar yoğun bir arayışa girerek artık sanat adına birçok yeniliğe girişmişlerdir. Bu arayışların içinde boşluğun kavramsal olarak sanatın irdelediği bir konu olmuştur. Boşluğun beraberinde getirdiği doluluk duygusu yeni bağlayıcıları destekler ve devinim, uzam, zaman, mekân, espas gibi kavramlar araştırmanın çevresini genişletmiştir. Uzak doğu felsefesiyle ilk olarak şekillenen boşluk kavramı birkaç yüz yıl sonra Batı ve Türk sanatını da etkileyerek benimsenmiştir. Evrendeki boşluğun verdiği sonsuzluk hissi zamanla küçük parçacıkların devinimini gözlemlememi duyusal olarak sezgilerimi artırması tez konusunun şekillenmesinde yardımcı olmuştur. Evren çalışmaları üzerine konumlanan anlamlı cisimler yerine zamanla çizgisel hareketlere dönüşen imgeler isimsiz, biçimsiz bir hal almaya başlamıştır. Bununla birlikte birbiri içine giren çizgiler boşlukta devam ederek devinim konusuna da bir açıklık getirmiştir. Birinci bölümde boşluk kavramına genel bir tanım yapılmaya çalışılacaktır. Literatür taraması ile kavram hakkında sanatçılarıyla beraber örneklendirilecektir. Boşluk kavramını Doğuda, Batıda ve Türk sanatında ele alınış biçimi yorumlanacak aynı zamanda sanatçıların Boşluk kavramı üzerine yaptıkları işlerden bahsedilecektir. İkinci bölümde ise diğer bir kavram olan Devinimin literatür taraması ve genel bir tanım yapılmıştır. Son bölümde ise ele alınan kavramların konusuyla bağlantılı uygulamalara bakılacaktır. Anahtar sözcükler: Boşluk, devinim, espas, bağ, resim.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-01T13:42:13Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record