Show simple item record

dc.contributor.advisorAkalın, Şükrü Haluk
dc.contributor.authorMusayev, Huseyn
dc.date.accessioned2023-03-03T08:11:24Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-20
dc.identifier.citationMusayev, Huseyn, Mikayıl Müşfig`in Eserlerinin Söz Varlığı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2023tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29440
dc.description.abstractMikayil Müşfig, who lived at the beginning of the 20th century and is known as the romantic love poet of Azerbaijani literature, is one of the famous poets who used the unique beauties of the Azerbaijani language in the poems he wrote. As you read his poems, the diversity of his vocabulary draws attention. The closeness of Azerbaijani Turkish, which was used by the literary community at that time, to today's Turkey Turkish is interesting. In this respect, researching the vocabulary of his works will take an important place in Turkish language studies. This thesis is on vocabulary in M. Müşfig's works. In the introduction, information is given about the poet's life, literary personality and intellectual life of the period. In the second part, the words used are classified in terms of word types and their frequency of use is given. In the third chapter, the vocabulary of the poet's poems and verse tales written for children are discussed.İn the fourth chapter, the ways of making words used by the poet, the most frequently used suffixes and the words derived from those suffixes are mentioned.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMikayıl müşfiktr_TR
dc.subjectAzerbaycan dilitr_TR
dc.subjectSöz varlığıtr_TR
dc.subjectSöz yapımıtr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleMikayıl Müşfik Eserlerinin Söz Varlığıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet20 .yüzyyılın başlarında yaşamış, Azerbaycan edebiyatının romantik aşk şairi olarak tanınan Mikayıl Müşfig yazdığı şiirlerde Azerbaycan dilinin eşsiz güzelliklerini en iyi şekilde kullanan ünlü şairlerden biridir. Şiirlerini okudukça söz varlığının çok çeşitliliği dikkate çarpıyor. O dönem edebiyat camiasının kullandığı Azerbaycan Türkçesinin günümüz Türkiye Türkçesine olan yakınlığı ilgi çekicidir. Bu bakımdan onun eserlerinin söz varlığını araştırmak Türk dili araştırmalarında önemli bir yer alacaktır. Bu çalışma M. Müşfig`in eserlerinde söz varlığı üzerinedir. Giriş bölümünde şairin hayatı, edebi kişiliği, dönemin düşünce hayatı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde kullandığı kelimelerin sözcük türleri açısından sınıflandırılmış ve kullanım sıklıklarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde şairin çocuklar için yazdığı şiirlerin ve manzum masalların söz varlığı ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise şairin kullandığı söz yapım yolları, en çok başvurduğu ekler ve o eklerle türetilmiş sözlere değinilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-03T08:11:24Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record