Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorCoşkun, Özlem
dc.date.accessioned2023-03-06T13:53:05Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29447
dc.description.abstractSince the 1990s, contemporary art, with its intensely technical production structure, prefers a new method of existence through past art products and ready-made objects. This new method allows art, the artist and the viewer to take place in a more social position. In this thesis, in order to examine the existence of reproduction as a method of artistic expression, in the first chapter, the relationship between culture and art is addressed; the reflections of the domination of capitalist culture over the whole society, including the field of art, are analyzed without taking sides (modernism/postmodernism). The analysis is based on the thoughts of some prominent figures in the debates on art and culture. Afterwards, the effects of the changing perceptual process from the modern period to the postmodern period on artistic practices are included, and answers are sought to the reasons for the existence of the act of reproduction as a basic structuring of contemporary art. When reproduction is used to create a work of art, of course, the biggest debate is over the status of the quotation. In this respect, in the second part, opposing debates such as imitation, copy, plagiarism are evaluated. At the same time, the concepts used to make sense of and shape the works of reproduction and the reflections of the theoretical structure on practice are examined through various artists and practical works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectYeniden üretimtr_TR
dc.subjectPostprodüksiyontr_TR
dc.subjectAlıntıtr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleYeniden Anlamlandırma Ve Biçimlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüz sanatı 1990’lı yıllardan itibaren yoğunluklu olarak teknik üretimi benimsemiş yapısıyla geçmiş sanat ürünleri ve hazır nesneler dolayımında yeni bir var oluş yöntemini tercih eder. Bu yeni yöntem; sanatın, sanatçının ve izleyicinin daha sosyal bir konumda yer almasına olanak tanır. Bu tez çalışmasında, yeniden üretimin sanatsal bir ifade yöntemi olarak varoluşunu incelemek amacıyla ilk bölümde, kültür ve sanat ilişkisine değinilmiş; kapitalist kültürün, sanat alanı da dahil olmak üzere tüm toplum üzerinde kurduğu egemenliğin yansımaları taraf olmaksızın (modernizm/postmodernizm) incelenmiştir. İnceleme, sanat ve kültür tartışmalarında önde gelen kimi isimlerin düşünceleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise modern dönemden postmodern döneme değişen algısal sürecin sanatsal pratikler üzerindeki etkilerine yer verilerek günümüz sanatının temel bir yapılanması olarak yeniden üretme eyleminin varoluş nedenlerine cevaplar aranmıştır. Yeniden üretim bir sanat yapıtı oluşturulurken elbette ki en büyük tartışma gerçekleştirilen alıntının durumu üzerinden yaşanmaktadır. Bu açıdan ikinci bölümde, taklit, kopya, intihal gibi karşıt tartışmalar değerlendirilmiştir. Aynı zamanda yeniden üretim yapıtlarını anlamlandırmak ve biçimlendirmek amaçlı kullanılan kavramlar ve kuramsal yapının pratiğe yansımaları çeşitli sanatçılar ve uygulama çalışmaları üzerinden incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-06T13:53:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record