Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti, Meltem
dc.contributor.authorÜnlü, Burak Fatih
dc.date.accessioned2023-03-08T07:23:56Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-22
dc.identifier.citationÜNLÜ, B.F., İki Dillilere Türkçe Öğretimine Yönelik Bir Meta-Sentez Araştırması, Hacettepe Üniversitesi, 2022 (yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29452
dc.description.abstractThis study aimed to draw attention to the issue of supporting bilingual students, who are thought to have difficulties in Turkish lessons, with the help of the skill-based approach, materials and activities used in foreign language teaching. For this purpose, studies on the phenomenon of bilingualism were examined, the dynamics of teaching a foreign language and second language were discussed, the Ministry of National Education 7th and 8th Grade Turkish Textbooks and Yedi İklim A2-B1-B2, Istanbul B1-B2, Yeni Hitit Based on the comparison of certain overlapping units and themes in the A2-B1 books, suggestions are given that the activities, materials and practices in foreign language teaching can be used by bilingual students in Turkish lessons, especially if needed for skill-oriented acquisitions. In this context, the extent to which the awareness of bilingual students can increase can be determined not only by the concrete aspects of the language; At the same time, it is discussed in this study that it can develop in abstract aspects such as its intellectual world and cognitive dimension. In our current study, a different perspective was presented on bilingualism and teaching Turkish to bilinguals, which focused on certain topics in the local literature, and suggestions were made such as summer schools, clubs, activities, materials and course hours that could be developed in this contexttr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİki dilliliktr_TR
dc.subjectBeceri temelli öğretimtr_TR
dc.subjectİkinci diltr_TR
dc.subjectYabancı diltr_TR
dc.subject.lcshTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.titleİki Dillilere Türkçe Öğretimine Yönelik Bir Meta-Sentez Araştırmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Türkçe derslerinde zorlandıkları düşünülen iki dilli öğrencilerin, zorlandıkları konuların tespitiyle birlikte, bu durumda yabancı dil öğretiminde kullanılan beceri temelli yaklaşım, materyal ve etkinliklerden hareketle desteklenmesi konusuna dikkat çekmeyi hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda, iki dillilik olgusu ile ilgili çalışmalar incelenmiş, yabancı dil ile ikinci dil öğretimi dinamikleri ele alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitapları ile Yedi İklim A2-B1-B2, İstanbul B1-B2, Yeni Hitit A2-B1 kitaplarının birbiriyle örtüşen belirli ünitelerin ve temaların mukayesesinden hareketle yabancı dil öğretimindeki etkinliklerin, materyallerin ve uygulamaların iki dilli öğrencilerin Türkçe derslerinde özellikle beceri odaklı kazanımlarda ihtiyaç duyulması durumunda kullanabileceğine yönelik öneriler verilmiştir. Bu bağlamda iki dilli öğrencilerde farkındalığın ne derece artabileceği, dilin sadece somut yönleriyle değil; aynı zamanda düşünsel dünyası, bilişsel boyutu gibi soyut yönüyle de gelişebileceği konusu bu çalışmada ele alınmıştır. Mevcut çalışmamızda, yerel literatürde belirli başlıklara odaklanmış olan iki dillilik ve iki dillilere Türkçe öğretimi konusunda farklı bir bakış sunulmuş olup bu kapsamda geliştirilebilecek yaz okulları, kulüpler, etkinlikler, materyaller ve ders saatleri gibi önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-08T07:23:56Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record