Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Timur Han
dc.contributor.authorGazioğlu, Ece
dc.date.accessioned2023-03-09T07:50:37Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29472
dc.description.abstractThis thesis studies the effects of interest rates on mainly the real output and price level for Turkish economy by using VAR and SVAR models. The study first reviews the literature related to the interest rates, economic growth, price level, exchange rate, and current account interaction, and then examines the Turkish economy for the last 20-year period using quarterly data between the year 2000 and 2021. The study takes the short-term interest rate as the prominent monetary policy instrument variable and searches its’ impacts on some other macroeconomic variables. The variables used for the analysis are; quarterly data of interest rate on deposits, CPI data for inflation, real GDP data for economic growth, real effective exchange rates, and current account balance data. The study finds that monetary policy is an effective policy but interest rate shocks affect the GDP, and create impact on economic growth with a time lag as expected. On the other hand, interest rate and monetary policy is affective on exchange rates and price stability in a form of a little shocks. Therefore, we conclude that authorities should be very careful about implementing monetary policy and using the interest rates as a policy instrument because discreationary monetary policy implementations will easily lead to a price instability in Turkish economy.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectInterest Rates
dc.subjectReel Exchange Rate
dc.subjectReal GDP
dc.subjectCPI
dc.titleThe Interaction of Interest Rates, Inflation, Exchange Rates and Economic Growth in Turkey: 2000-2021tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, VAR ve SVAR modellerini kullanarak Türkiye ekonomisi için faiz oranlarının ağırlıklı olarak reel çıktı ve fiyat düzeyi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmada öncelikle faiz oranları, ekonomik büyüme, fiyat düzeyi, döviz kuru ve cari işlemler hesabı etkileşimi ile ilgili literatür taranmakta ve ardından 2000-2021 yılları arasındaki üçer aylık veriler kullanılarak son 20 yıllık dönem için Türkiye ekonomisi irdelenmektedir. Çalışma, kısa vadeli faiz oranını para politikası aracı değişkeni olarak ele almakta ve diğer bazı makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Analiz için kullanılan değişkenler; Mevduat faiz oranı çeyreklik veriler, enflasyon için TÜFE verileri, ekonomik büyüme için reel GSYİH verileri, reel efektif döviz kurları ve cari denge verileridir. Çalışma, para politikasının etkili bir politika olduğunu ancak faiz şoklarının GSYİH'yı etkilediğini ve beklendiği gibi gecikmeli olarak ekonomik büyüme üzerinde etki yarattığını ortaya koymaktadır. Faiz ve para politikası, döviz kurları ve fiyat istikrarı üzerinde küçük şoklar şeklinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, ihtiyari para politikası uygulamalarının Türkiye ekonomisinde kolayca fiyat istikrarsızlığına yol açması nedeniyle, para politikasının uygulanmasında ve faiz oranlarının bir politika aracı olarak kullanılmasında yetkililerin çok dikkatli olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-09T07:50:37Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record