Show simple item record

dc.contributor.advisorMutdoğan, Alım Selin
dc.contributor.authorErtürk, Kübra
dc.date.accessioned2023-03-15T11:45:32Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-01-12
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29487
dc.description.abstractMuseums are the cultural structures that the historical and cultural values of societies are transferred to the future generations by researching, preserving, and exhibiting them to the public. The first examples of museology had been observed with the creation of personal collections by noble and ruling class people and the designing of private rooms in palaces to display these collections. The wars and revolutions that were experienced in history had a direct effect on museology and changed the perception of museums. In order to completely understand the present meaning of the museum, it is important to examine the evolutions it has experienced in the historical process. This study, which was prepared for this purpose, was handled through Italy and Turkey. Italy was chosen since it is accepted as the country where collecting started and also it has made a great contribution to the development of museology. On the other hand, the reason for choosing Turkey is that although a museum was not officially established until the 19th century, it has a long tradition of collecting similar to Italy. In the first two chapters, the development of museology in Italy and Turkey was discussed separately starting from the first collecting practices to the 21st century. In the third section, the developments in both countries that are mentioned in the previous sections were discussed by comparing each other with the time charts, tables, and diagrams, and came to a conclusion by analyzing the development process of the museology semantically and spatially.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMuseumtr_TR
dc.subjectMuseum historytr_TR
dc.subjectExhibition designtr_TR
dc.subjectCollectingtr_TR
dc.subjectItalytr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleTracking the Development of Museums Through Italy and Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMüzeler, toplumların tarihi ve kültürel değerlerinin araştırıldığı, korunduğu, halka sunulduğu ve böylece gelecek nesillere aktarıldığı başlıca kültür yapılarıdır. Soylu ve yönetici sınıfa ait insanların kişisel koleksiyonlar oluşturması ve bu koleksiyonları sergilemek için saraylarda özel odalar tasarlamaları müzecilik adına atılmış ilk adım olarak kabul edilmektedir. Tarihte yaşanan savaşlar ve devrimler müzeciliği doğrudan etkilemiş ve müze algısını değiştirmiştir. Müzenin günümüzdeki anlamını tam olarak kavrayabilmek için tarihsel süreçte geçirdiği evrimlerin incelenmesi önemlidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışma, Türkiye ve İtalya üzerinden ele alınmıştır. İtalya'nın seçilme nedeni koleksiyonculuğun başladığı ülke olarak kabul edilmesi ve müzeciliğin gelişiminde büyük katkı sağlamış olmasıdır. Öte yandan Türkiye'nin seçilmesinin nedeni ise 19. yüzyıla kadar resmi olarak bir müze kurulmamış olmasına rağmen İtalya'dakine benzer şekilde uzun bir koleksiyonculuk geleneğine sahip olmasıdır. İlk iki bölümde, ilk koleksiyonculuk uygulamalarından başlayarak 21. yüzyıla kadar İtalya ve Türkiye'de müzeciliğin gelişimi ayrı ayrı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, önceki bölümlerde bahsi geçen her iki ülkedeki gelişmeler zaman çizelgesi, tablo ve diyagramlarla karşılaştırılarak ele alınmış ve müzeciliğin gelişim süreci anlamsal ve mekânsal olarak analiz edilerek bir sonuca varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-15T11:45:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record