Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Özlem
dc.contributor.authorBerberoğlu, Utku
dc.date.accessioned2023-03-16T11:17:20Z
dc.date.issued2023-02-06
dc.date.submitted2023-02-20
dc.identifier.citationUtku Berberoğlu. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda, Gövde Stabilizasyonu Egzersizleri için Geliştirilen Multimedya Yönergeleri ile Yüz Yüze Yönergelerin Ağrı Şiddeti, Disabilite ve Yürüyüş Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi [Doktora Tezi]. [Ankara]: Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29490
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare the effects of teaching trunk stabilization exercises with face-to-face and multimedia instructions on treatment outcomes in patients with chronic low back pain. Multimedia instructions based on current motor control principles were prepared. This multimedia instructions were compared with face-to-face instructions in a randomized controlled study. In the study, both groups received the same treatments for 8 weeks. Only the exercise teaching instructions were differentiated. In each treatment session, myofascial release techniques and joint mobilizations were applied to the patients. The exercises were made difficult according to objective progression criteria. Measurements were made before treatment, after treatment and 1 month after the end of treatment as follow-up measurements. Pain, disability, exercise compliance and spatiotemporal gait parameters were measured with Visual Analog Scale, Oswestry Disability Questionnaire, Exercise Adharence Rating Scale and Optogait device respectively. After the treatment, similar improvements were observed in pain and disability values in both groups. In addition, the exercise adherence of both groups was found to be similar. Similar improvements were observed in the step lengths in both groups after the treatment. Developed multimedia instructions were found to be as effective as face-to-face instructions. New approaches are needed to improve exercise compliance.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKronik Spesifik Olmayan Bel Ağrısıtr_TR
dc.subjectGövde Stabilizasyonu Egzersizleritr_TR
dc.subjectEgzersiz Yönerge Türütr_TR
dc.subjectMultimedya Öğrenmetr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleKronik Bel Ağrılı Hastalarda, Gövde Stabilizasyonu Egzersizleri İçin Geliştirilen Multimedya Yönergeleri ile Yüz Yüze Yönergelerin Ağrı Şiddeti, Disabilite ve Yürüyüş Üzerine Etkinliğinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada kronik bel ağrılı hastalarda gövde stabilizasyonu egzersizlerinin yüz yüze ve multimedya yönergeleri ile öğretiminin tedavi sonuçları üzerine etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda ilk olarak güncel motor kontrol ilkelerine dayanan bir egzersiz eğitimi ve multimedya yönergeleri hazırlandı. Oluşturulan multimedya yönergeleri, kliniklerde standart olarak kullanılan yüz yüze yönergeler ile randomize kontrollü bir çalışma ile karşılaştırıldı. Çalışmada her iki grup aynı tedavilere, aynı süre ve sıklıkta alındı. Sadece egzersiz öğretim yönergeleri farklılaştırıldı. 8 hafta tedavi uygulandı. Tedavinin ilk seansında; ağrı fizyolojisi eğitimi ve ergonomi eğitimi verildi. Her tedavi seansında hastalara, miyofasyal gevşetme teknikleri ve eklem mobilizasyonları uygulandı. Egzersizler objektif ilerleme ölçütlerine göre zorlaştırıldı. Ölçümler tedavi öncesinde, tedavi sonrasında ve tedavi bitiminden 1 ay sonra takip ölçümü olmak üzere 3 kez yapıldı. Ağrı şiddeti Görsel Analog Ölçeği, disabilite düzeyi Oswestry Disabilite Ölçeği, egzersiz uyumu Egzersiz Uyumu Derecelendirme Ölçeği ve spatiotemporal yürüyüş parametreleri ise Optogait Cihazı ile ölçüldü. Her iki grupta da ağrı şiddeti, disabilite değerlerinde zamana bağlı benzer gelişmeler görüldü (p>0.05). Her iki grubun egzersize uyumları zamana bağlı değişimlerde benzer bulundu (p>0.05). Tedavi sonrasında her iki grubun adım uzunluklarında iyileşme gözlendi (p>0.05). Çalışma sonucunda, multimedya yönergeleri, kronik bel ağrılı hastalarda ağrı şiddetini azaltmada, disabilite düzeyini iyileştirmede ve yürüşün spatiotemporal parametrelerinde yüz yüze yönergeler kadar etkili bulundu. Egzersiz uyumu her iki grupta da düşüktü. Egzersiz uyumunun geliştirilmesi için yeni yaklaşımlara gereksinim olduğu düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-18T11:17:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record