Show simple item record

dc.contributor.advisorÖlmez, Merih Seval
dc.contributor.authorKısacık, Şeyma
dc.date.accessioned2023-03-20T11:39:03Z
dc.date.issued2022-09-21
dc.date.submitted2022-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29499
dc.description.abstractMolar incisor hypomineralization (MIH), is a developmental enamel defect that affects permanent first molars and sometimes incisors. The aim of this study is to evaluate the relationship between MIH and oral health-related quality of life (OHRQOL) and to examine the effect of this situation according to age. In addition; The relationship between the presence of MIH and tooth sensitivity, and the relationship between tooth maturity and tooth sensitivity in children with MIH were evaluated. A total of 260 children, 130 healthy and 130 with MIH, participated in the study. Pediatric Oral Health-related Quality of Life (POQL) was used to evaluate OHRQOL, Schiff Cold Air Sensitivity Scale (SCASS) was used to evaluate tooth sensitivity, and Demirjian Method was used to evaluate tooth maturity status of children. Statistical analysis of the data was performed by Chi-Square Test, Fisher's Exact Test, T-Test and Mann Whitney U test (p<0,05). According to the findings obtained, OHRQOL was significantly negatively affected by the total score of the whole scale (p=0,014), according to the self-report of children with MIH. The OHRQOL of children with MIH at a younger age were significantly affected compared to healthy children in the same age group (p=0,005). Responses to stimulus were found to be significantly higher in teeth/children with MIH (p<0,001). The response to stimulus from the teeth of children with MIH and less dental age was found to be statistically significantly higher (p=0,042). As a result, within the limitations of this research; It seems that OHRQOL may be adversely affected due to MIH and some complications related to MIH. Because; dentists should always consider that OHRQOL may be affected in children with MIH.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesitr_TR
dc.subjectbüyük azı keser hipomineralizasyonutr_TR
dc.subjectdiş hassasiyetitr_TR
dc.subjectdiş olgunluk durumutr_TR
dc.titleBüyük Azı Keser Hipomineralizasyonu’nun Çocuklarda Yaşam Kalitesine Etkisinin Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBüyük azı keser hipomineralizasyonu (BAKH), daimi birinci büyük azı ve bazen de keser dişleri etkileyen gelişimsel bir mine defektidir. Bu çalışmanın amacı, BAKH ile ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi (OHRQOL) arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bu durumun yaşa göre etkisini incelemektir. Buna ek olarak; BAKH varlığı ile diş hassasiyeti ve BAKH gözlenen çocuklardaki diş olgunluk durumu ile diş hassasiyeti arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmaya, 130 sağlıklı ve 130 BAKH’ye sahip toplam 260 çocuk katılmıştır. OHRQOL değerlendirmesi için Pediatric Oral Health-related Quality of Life (POQL), diş hassasiyeti değerlendirmesi için Schiff Cold Air Sensitivity Scale (SCASS) ve çocukların diş olgunluk durumunun değerlendirilmesi için Demirjian Yöntemi uygulanmıştır. Veriler; Ki Kare Testi, Fisher’ın Kesin Testi, T Testi ve Mann Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir (p<0,05). Elde edilen bulgular doğrultusunda BAKH’si olan çocukların kendi beyanına göre OHRQOL, toplam tüm ölçek skoru (p=0,014) üzerinden anlamlı düzeyde olumsuz yönde etkilenmiştir. Daha küçük yaşta BAKH gözlenen çocukların aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklara göre OHRQOL’si anlamlı düzeyde olumsuz yönde etkilenmiştir (p=0,005). BAKH bulunan diş/çocuklarda uyarana verilen yanıtlar anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur (p<0,001). BAKH’si olan ve diş yaşı daha az olan çocukların dişlerinden alınan uyarana yanıt durumu istatitiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuştur (p=0,042). Sonuç olarak bu araştırmanın limitasyonları dahilinde; BAKH ve BAKH’ye bağlı bazı komplikasyonlar nedeniyle OHRQOL’nin olumsuz yönde etkilenebileceği görülmektedir. Bu nedenle; diş hekimleri, BAKH’si olan çocuklarda OHRQOL’nin etkilenmiş olabileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Diş Hekimliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-22T11:39:03Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record