Show simple item record

dc.contributor.advisorAKCAN, Cenk Ahmet
dc.contributor.authorULUTAŞ, Ezgi Gizem
dc.date.accessioned2023-03-20T11:40:12Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-02-20
dc.identifier.citationULUTAŞ, E.G. Dudak damak yarıklı çocuklarda orofasiyal disfonksiyonun NOT-S yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29500
dc.description.abstractIn this study, using a control group consisting of healthy children; It is aimed to evaluate orofacial dysfunction, its relationship with maxilla development and the effect of NAM on orofacial dysfunction in children aged 6-10 years with cleft lip and palate. The control group consisted of 30 people aged 6-10 years. Individuals with cleft lip and palate are divided into 2 groups as BCLP and UCLP groups, with 30 individuals in each group. UCLP and BCLP groups are divided into 2 groups as individuals with and without NAM. There are 13 NAM (+) and 17 NAM (-) individuals in the UCLP group, and 14 NAM(-) and 16 NAM(+) individuals in the BCLP group. Each individual included in the study was evaluated for orofacial dysfunction using the NOT-S. Cephalometric analysis was performed and for the Goslon and Bauru indices, a dental plaster model was taken. NOT-S scores were found to be higher in individuals with CLP than in the control group. There was no difference between the UCLP and BCLP groups in terms of NOT-S scores. Resting facial condition and facial expressions were the areas with the highest scores on clinical examination. Dysfunction in nasal breathing, speech, oral motor function, salivary flow, chewing and swallowing functions were observed in the CLP groups compared to the control group. In the UCLP group, anamnesis, clinical xamination and total NOT-S scores decreased in NAM (+) individuals compared to NAM (-) individuals; There was no significant difference in the BCLP group. In cephalometri, maxillary retrusion was observed in the UCLP group in children aged 6-10 years; In the BCLP group, maxillary protrusion is seen because the premaxilla is in the protrusive position. There was no difference between groups in terms of SNB, ANS-Me. In the BCLP and UCLP groups, the inclination of the upper incisors decreased as a result of increased lip tension after surgical interventions. There was no difference in cephalometric values between NAM(+) and NAM(-) individuals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDudak damak yarığı, orofasiyal fonksiyon, nazoalveolar şekillendirmetr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleDudak damak yarıklı çocuklarda orofasiyal disfonksiyonun NOT-S yöntemi kullanılarak değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada 6-10 yaş arası dudak damak yarıklı çocuklarda orofasiyal disfonksiyonun değerlendirilmesi, maksilla gelişimi ile ilişkisi ve nazoalveolar şekillendirmenin orofasiyal disfonksiyon üzerine etkilerini incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmaya 6-10 yaş aralığında 60 dudak damak yarıklı ve 30 sağlıklı birey dahil edilmiştir. DDY bireyler kendi içinde TTDDY ve ÇTDDY grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır her grupta 30 birey bulunmaktadır. TTDDY ve ÇTDDY grubu kendi içerisinde NAŞ yapılmış ve yapılmamış bireyler olarak 2 gruba ayrılmıştır. TTDDY grubunda 13 NAŞ (+) 17 NAŞ(-); ÇTDDY grubunda ise 14 NAŞ(-) 16 NAŞ(+) birey bulunmaktadır. Her birey NOT-S kılavuzu ile orofasiyal disfonksiyon açısından değerlendirilmiştir. DDY bireylerden Goslon ve Bauru indeksleri için ağız içi ölçüler alınmış ve bütün bireylere lateral sefalometrik analiz yapılmıştır. Anamnez, klinik muayene ve total NOT-S skorları DDY bireylerde kontrol grubundan yüksek bulunurken; ÇTDDY ve TTDDY grupları arasında anlamlı farklılık yoktur. İstirahatte yüzün durumu ve yüz mimikleri klinik muayenede en çok etkilenen alanlar olmuştur. Burun solunumu,konuşma, oral motor fonksiyon, salya akışı, çiğneme ve yutkunma fonksiyonlarında da kontrol grubuna göre DDY gruplarda disfonksiyon görülmektedir. TTDDY grubunda anamnez, klinik muayene ve total NOT-S skorları NAŞ (+) bireylerde NAŞ(-)’ lere göre azalmıştır; ÇTDDY grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Sefalometrik değerlendirmede TTDDY grubunda maksiller retrüzyon görülürken; ÇTDDY grubunda protrüziv konumda premaksillaya bağlı olarak maksiller protrüzyon görülmektedir. SNB, ANS-Me açısından ÇTDDY, TTDDY ve kontrol grubu arasında fark bulunmamıştır. DDY gruplarında cerrahi girişimlerden sonra artan dudak geriliminin sonucu olarak üst keser eğimleri azalmıştır. Sefalometrik değerler açısından NAŞ(+) ve NAŞ(-) bireyler arasında fark bulunmamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOrdodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-22T11:40:12Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record