Show simple item record

dc.contributor.advisorAkarsu Güven, Bengisu
dc.contributor.authorKaragöz, Hazal
dc.date.accessioned2023-03-20T11:42:16Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-02-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29502
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to compare the measurements of cleft lip and palate patients performed by artificial intelligence supported automatic cephalometric analysis tool OrthoDx and manual landmark identification based Dophin software and thereby analyze the applicability of OrthoDx for cleft lip and palate patients. Material and Method: The lateral cephalometric radiographs of 188 cleft lip and palate patients with a mean age of 9,176±4,726 years selected from the archives of Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics were included in the study. 20 angular and 8 linear cephalometric parameters were used. The measurements made by the researcher using the Dolphin program were accepted as reference measurements and were compared with the artificial intelligence supported OrthoDx program measurements with and without intervention. Results: As a result of the comparison, the measurements made by the OrthoDx program; Intraclass correlation coefficient was observed to be low in the values of Face Depth, Face Axis, Facial Taper. ANB angle, FMA angle, Mandibular plane angle and L1-NB distance values were very high in agreement and no statistically significant difference was found. Conclusion: According to our analysis, in the current version of the artificial intelligence-based OrthoDx program, it is a promising tool for cephalometric landmark identification in patients with cleft lip and palate, provided that it is used under the supervision of an orthodontist .tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDudak ve Damak Yarığıtr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleDudak Damak Yarıklı Hastalarda Sefalometrik Referans Noktalarının Hekim Ve Yapay Zeka Tarafından Belirlendiği Bilgisayar Destekli Sefalometrik Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Çalışmanın amacı dudak damak yarıklı hastalarda yapay zeka ile otomatik sefalometrik analiz yapan OrthoDx programı ile hekimin referans noktalarını belirlediği Dolphin programı ölçümlerini kıyaslamak ve OrthoDx’ in dudak damak yarıklı hastalarda uygulanabilirliğini test etmektir. Bireyler ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı hasta arşivinden seçilmiş ortalama yaş 9,176±4,726 yıl olan 188 dudak damak yarıklı hastanın lateral sefalometrik radyografileri çalışmaya dahil edilmiştir. 20 açısal, 8 doğrusal toplam 28 sefalometrik parametre kullanılmıştır. Araştırmacının Dolphin programı kullanarak yaptığı ölçümler referans ölçümleri olarak kabul edilmiş ve yapay zeka destekli OrthoDx programı ölçümleri ile hekim müdahalesiz ve hekim müdahaleli olarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: Karşılaştırma sonucunda OrthoDx programının yaptığı ölçümlerde; Yüz Derinliği, Yüz Ekseni, Konik açı değerlerinde sınıf içi korelasyon katsayısı uyumu düşük gözlenmiştir. ANB açısı, FMA açısı, Mandibular düzlem açısı ve L1-NB mesafesi değerlerinde ölçümler arasındaki uyum çok yüksek çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Yapay zeka tabanlı OrthoDx programının mevcut sürümünde, dudak ve damak yarıklı hastalarda sefalometrik nokta tanımlama ve işaretleme için hekimin gözetiminde kullanılması şartıyla umut verici bir araç olduğu görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOrdodontitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-09-22T11:42:16Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record