Show simple item record

dc.contributor.advisorŞEKEREL, Bülent Enis
dc.contributor.authorHAKVERDİ, Ozan
dc.date.accessioned2023-03-27T09:25:34Z
dc.date.issued2023-01-03
dc.date.submitted2022-12-19
dc.identifier.citationHakverdi O. Fındık ve susam alerjisi gelişiminde çevresel alerjen maruziyetinin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29555
dc.description.abstractBackground: Hazelnut and sesame allergy are some of the most common food allergies in early childhood along with milk and egg allergy in our society. Hazelnut and sesame are the foods that are consumed directly and within the other foods in our country. Due to being frequent and frequently consumption in society, exposure control is difficult for patients diagnosed with allergies. The purpose of this study was to assess the amount of antigen exposed as a possible risk factor in the development of these allergies. Material and methods: Patients with hazelnut and sesame allergy who were newly diagnosed and followed up in Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy between 2021 and 2022, and patients without food allergy for the control group were included in the study. Dust samples representing environmental exposure were collected from patients' homes. Hazelnut and sesame antigen amounts were determined from these dust samples using the ELISA method. Detected antigen amounts were evaluated using statistical methods. Results: In the hazelnut group 57 and in sesame group 63 house dust samples were examined. It was observed that hazelnut antigens in the dust samples of the newly diagnosed group were statistically significant (p=0.006) between the newly diagnosed and control groups in the hazelnut allergy group, as μg/ml. When the antigen positivity rates in dust samples in the hazelnut allergy group were examined, a statistically significant difference (p=0.0036 and p=0.0014) was found between the newly diagnosed and follow-up groups and between the newly diagnosed and control groups in terms of positivity in house dust, with more positive samples in the new diagnosis. In the sesame allergy group, there was a statistically significant (p=0.001) difference between the follow-up and control groups in terms of μg/ml of sesame antigens in the dust samples. A statistically significant difference was found between the newly diagnosed and follow-up groups in the sesame allergy group in terms of positivity ratio in house dust, with more positivity ratio in the new diagnosis (p=0.004). When the presence of antigen in the house dust between the follow-up and control groups in the sesame allergy group was evaluated, more positivity in the control group was found to be statistically significant (p= 0.001). When the presence of antigen in the house dust between the follow-up and control groups in the sesame allergy group was evaluated, more positivity in the control group was found to be statistically significant (p= 0.001). Antigen amounts in sesame and hazelnut powder were compared. It was determined that there was a higher amount of antigen in the sesame samples, which was statistically significant (p = <0.0001). Positive detection of antigen amounts in sesame and hazelnut powder were investigated. It was determined that there was a higher amount of positivity in sesame samples, which was statistically significant (p=<0.0001). The average amount of hazelnut antigen in dusts in Turkish children's homes was 0.341 µg/ml, and the median was 0 µg/ml. The mean amount of sesame antigen in dusts in Turkish children's homes was found to be 3.186 µg/ml, with a median of 1.2 µg/ml. Conclusion: In our study, the amounts of hazelnut and sesame antigens in Turkish children's homes were found. Relationships between newly diagnosed, follow-up and control groups were examined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFındık alerjisitr_TR
dc.subjectSusam alerjisitr_TR
dc.subjectÇevresel maruziyettr_TR
dc.subjectBesin alerjisitr_TR
dc.subjectAtopik dermatittr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleFındık ve Susam Alerjisi Gelişiminde Çevresel Fındık ve Susam Alerjenlerine Maruziyetin Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetGiriş: Fındık ve susam alerjisi toplulumuzda süt ve yumurta alerjisi ile birlikte erken çocukluk döneminde en sık görülen besin alerjilerinden bazılarıdır. Fındık ve susam ülkemizde direk ve diğer gıdalarla birlikte sık tüketilen gıdalardır. Alerjisinin sık görülmesi ve toplumda sık tüketilmesi sebebiyle tanı alan hastalar için maruziyet kontrolü zor olmaktadır. Hipotezim bu alerjilerin gelişiminde çevresel maruz kalınan antijen miktarının yüksekliğinin rol oynamasıdır. Yöntem ve gereçler: Çalışmaya 2021 -2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bölümünde yeni tanı alan, takipte olan fındık ve susam alerjisi hastaları ile kontrol grubu için besin alerjisi olmayan hastalar kabul edildi. Hastaların evlerinden çevresel maruziyeti temsil eden toz örnekleri toplandı. Bu toz örneklerinden ELİSA yöntemi kullanılarak fındık ve susam antijen miktarları saptandı. Saptanan antijen miktarları istatistik yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Fındık grubunda 57 susam grubunda 63 ev tozu örneği incelendi. Fındık alerjisi grubunda yeni tanı ve kontrol grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı (p=0.006) yeni tanı toz örneklerinde fındık antijenlerinin μg/ml cinsinden daha fazla olduğu gözlendi. Fındık alerjisi grubunda toz örneklerinde antijen pozitifliği incelendiğinde yeni tanı ile takip grupları arasında ve yeni tanı ile kontrol grupları arasında ev tozunda pozitiflik saptanması açısından yeni tanıda daha fazla miktarda pozitif örnek olacak şekilde istatistiksel olarak anlamlı (p=0.0036 ve p=0.0014) fark bulundu. Susam alerjisi grubunda takip ve kontrol grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı (p=0.001) toz örneklerindeki susam antijenlerinin μg/ml cinsinden farklılığı saptandı. Susam alerjisi grubunda yeni tanı ve takip grupları arasında ev tozunda pozitiflik saptanması açısından yeni tanıda daha fazla miktarda pozitif örnek olacak şekilde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.004). Susam alerjisi grubunda takip ve kontrol gruplar arasındaki ev tozunda antijen varlığı değerlendirildiğinde kontrol grubunda daha pozitiflik istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde (p= 0.001) saptandı. Susam ve fındık tozdaki antijen miktarlarının kıyaslandı. Susam örneklerinde daha yüksek miktarda antijen olduğu istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde saptandı (p = <0.0001). Susam ve fındık tozundaki antijen miktarlarının pozitif saptanma durumları incelendi. Susam örneklerinde daha yüksek miktarda pozitiflik olduğu istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde saptandı (p=<0.0001). Türk çocuklarının evlerindeki tozlardaki fındık antijen miktarı ortalaması 0,341 μg/ml, ortancası 0 μg/ml olarak saptandı. Türk çocuklarının evlerindeki tozlardaki susam antijen miktarı ortalaması 3,186 μg/ml ortancası 1,2 μg/ml olarak saptandı. Sonuçlar: Çalışmamızda Türk çocuklarının evlerindeki fındık ve susam antijen miktarları bulundu. Yeni tanı, takip ve kontrol gruplarının arasındaki ilişkiler incelendi.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-27T09:25:34Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record