Show simple item record

dc.contributor.advisorHalil, Meltem Gülhan
dc.contributor.authorÇeşmeci, Engin
dc.date.accessioned2023-03-27T09:28:16Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-12-22
dc.identifier.citationÇeşmeci E.; Hospitalize Hastaların Disfaji, Malnütrisyon & Sarkopeni Tarama Testleri ile Değerlendirilmesi; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(HÜTF) İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi; Ankara, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29558
dc.description.abstractDysphagia, sarcopenia, malnutrition, and frailty are some of the leading problems of the older adults; these issues also affect the majority of inpatients and have a negative impact on clinical outcomes. They are overlooked because they rarely become major complaints. This research aims to evaluate the prevalence of these syndromes and point out their independent correlated factors. A total of 414 patients who had been admitted to the inpatient clinics conducted by the departments of internal medicine and general surgery at Hacettepe University Hospital were included in the study. The screening tests used to evaluate the variables were selected based on the availability of validation studies in Turkish forms. Following the evaluations, patients were grouped according to the clinics they had been admitted to and the results of their screening tests. Statistical analyses were performed to demonstrate the prevalence of the syndromes and to detect the independent correlated factors with them. Mean±SD age of the patients was 55.14 (±17,07). Prevalence of dysphagia, malnutrition risk, probable sarcopenia, and frailty was 43.5%, 54.8%, 69.5% and 38.4% respectively. Logistic regression analysis was conducted to determine correlated factors. Dysphagia was correlated with presence of male sex, nutritional risk, and frailty. Malnutrition risk was correlated with presence of geriatric age (≥65 years), multimorbidity (≥2 chronic comorbidities), dysphagia, probable sarcopenia, and frailty. Sarcopenia was correlated with male sex, non-surgical ward admittance, malnutrition risk, and frailty. Geriatric age, non-surgical ward admission, presence of hypertension, and malignancy, dysphagia, malnutrition risk, and probable sarcopenia were accepted as independent correlated factors for frailty. Due to their high prevalence, these syndromes should be screened in all newly admitted patients. Moreover, after recognizing these syndromes, optimal nutritional and physical support may prevent negative outcomes and complications. Significantly higher probable sarcopenia prevalences than those reported in the literature warrant additional studies with confirmation tests.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKırılganlıktr_TR
dc.subjectDisfajitr_TR
dc.subjectSarkopenitr_TR
dc.subjectMalnütrisyontr_TR
dc.subjectHospitalize Hastalartr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleHospitalize Hastaların Disfaji, Malnütrisyon & Sarkopeni Tarama Testleri ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDisfaji, sarkopeni, malnütrisyon ve kırılganlık yaşlılık döneminin önde gelen sorunlarından olmakla birlikte hastaneye yatan hastalarda sık görülmekte ve sonlanım üzerine olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Hastaların büyük kısmının öncelikli belirttiği şikayeti bulunmadıkça bu tablolar ikinci plana bırakılmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastaneye yatan hastaların belirtilen sendromlara yönelik prevalanslarını ortaya koymak ve ilişkili faktörleri tanımlamaktır. Çalışmaya HÜTF Hastaneleri İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı (ABD) ve Genel Cerrahi ABD yataklarına kabul edilmiş olan 414 hasta dahil edildi. Hastalar başlangıçta belirtilmiş sendromlar açısından Türkçe validasyonları yapılmış tarama testleri ile değerlendirildi. Test sonuçlarına göre ve kabul edildikleri servislere göre kategorize edilen hastalar ilişkilendirilerek prevalans ve lojistik regresyon analizleri yapıldı. Değerlendirilen 414 hastada ortalama ±SD yaşının 55.14 (±17,07) olduğu ve disfaji prevalansının %43,5, malnütrisyon riskinin %54,8, olası sarkopeni prevalansının %69,5 ve kırılganlık prevalansının %38,4 olduğu görüldü. Regresyon analizinde disfaji riskinin erkek cinsiyet, kırılganlık ve malnütrisyon riski ile ilişkili olduğu görüldü. Malnütrisyon riski için geriatrik yaş, multimorbidite varlığı, disfaji varlığı, olası sarkopeni ve kırılganlık durumlarının bağımsız ilişkili faktörler olduğu gösterilen çalışmada olası sarkopeni için cerrahi dışı servis yatışı, erkek cinsiyet, nütrisyonel risk varlığı ve kırılganlık durumları bağımsız ilişkili faktörler olarak tanımlandı. Kırılganlık için ise geriatrik yaş, cerrahi dışı servis yatışı, hipertansiyon, malignite varlığı, disfaji, nütrisyonel risk varlığı ve olası sarkopeni bağımsız ilişkili faktörler olarak tanımlandı. Yüksek prevalans ile görülen bu sendromların hastaneye yatan her hastanın yatışında değerlendirilmesi ve riskli görülen hastalara erken nütrisyonel ve fiziksel desteğin sağlanmasının olası komplikasyonları önleyebileceği düşünüldü. Olası sarkopeni prevalansının literatür verilerinin üstünde olması nedeniyle ileri çalışmalarla desteklenmesinin uygun olacağı düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-27T09:28:16Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record