Show simple item record

dc.contributor.advisorRüzgar, Necla
dc.contributor.authorPaktin, Yeşim
dc.date.accessioned2023-04-04T11:32:51Z
dc.date.issued2023-03-20
dc.date.submitted2023-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29570
dc.description.abstractThis thesis aims to analyze the relationship between art and politics within the framework of the concept of memory. The way artists transfer the social events they witnessed during their time to their works and the relationship between these works and the concepts of social memory and counter-memory constitute the focus of the thesis. Memory, one of the most controversial concepts of our time, is also very important for the relationship between art and politics. Art, besides being a product of the memory, also has the task of transmitting and preserving memory. Throughout its history, art has often been used as a tool to shape and preserve social memory. The research topic of this thesis is to investigate how artists produce a counter-memory by transferring their testimony to social events to their works. In the personal artistic works carried out during this research process, the relationships between technique, form and content were analyzed in line with the contributions of art to forms of counter-memory production. In today's fast-paced and chaotic world, the events and images that intermingle in our minds were tried to be expressed in a way to create a plastic value and to be associated in the context of counter-memory. Thus, the relationship between art, history and politics was re-examined through the concept of memory.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKarşı hafızatr_TR
dc.subjectHafızatr_TR
dc.subjectSanat siyaset ilişkisitr_TR
dc.subjectPolitik sanattr_TR
dc.subjectDireniştr_TR
dc.subjectGüncel sanattr_TR
dc.subjectToplumsal hafızatr_TR
dc.titleSanat Siyaset İlişkisinde Karşı Hafıza ve Direniştr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması sanat-siyaset ilişkisinin hafıza kavramı çerçevesinde incelenmesini amaçlar. Sanatçıların yaşadıkları çağ içerisinde tanıklık ettikleri toplumsal olayları eserlerine aktarım biçimleri ve bu eserlerin toplumsal hafıza ve karşı hafıza kavramları ile ilişkisi tezin örneklemini oluşturur. Günümüzün en tartışmalı kavramlarından olan hafıza, sanat-siyaset ilişkisi için de oldukça önemlidir. Sanat, hafıza yetisinin bir ürünü olmasının yanında hafızayı aktarma ve koruma görevine de sahiptir. Tarihi boyunca sanatın genellikle toplumsal hafızayı şekillendirmek ve korumak için bir araç olarak kullanılmıştır. Bu tezin araştırma konusu ise sanatçıların toplumsal olaylara olan tanıklıklarını eserlerine aktararak nasıl bir karşı hafıza üretiminde bulunduklarını araştırmaktır. Bu araştırma sürecinde yürütülen kişisel sanatsal çalışmalarda, sanatın karşı hafıza üretim biçimlerine katkıları doğrultusunda teknik, biçim ve içerik ilişkileri irdelendi. Günümüzün hızlı ve kaotik dünyasında zihnimizin içinde birbirine karışan olaylar ve imgeler, plastik bir değer oluşturacak şekilde aktarılmaya ve karşı hafıza bağlamında ilişkilendirilmeye çalışıldı. Böylece sanatın tarih ve siyaset ile olan ilişkisi hafıza kavramı üzerinden yeniden incelendi.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-04-04T11:32:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record